Nagrody Lewiatana wręczone!

Kapituła Nagród Lewiatana i Zarząd Konfederacji Lewiatan uhonorowały w tym roku cztery osoby: Leszka Gierszewskiego, Lenę Kolarską-Bobińską, Andrzeja Koźmińskiego i Adama Michnika. Nagrody zostały wręczone w poniedziałek, 11 maja, w Filharmonii Narodowej w Warszawie, w obecności prezydenta Bronisława Komorowskiego.

- Edukacja, przedsiębiorczość i media to pola aktywności tych, których wyróżniliśmy w tym roku. Nie odniesiemy sukcesów bez dobrej edukacji, bez efektywnej i innowacyjnej gospodarki, bez odbudowania wzajemnego zaufania i zdolności współpracy. Musimy zmienić sposób prowadzenia publicznej debaty, w czym media mają do odegrania swoją rolę. Nasi czterej laureaci to ludzie, którzy położyli nie jedną cegłę pod budowę ważnych instytucji i reform. Jako osoby publiczne - sami stali się instytucjami - powiedziała Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Nagrodę im. Andrzeja Wierzbickiego dla wyróżniającego się przedsiębiorcy, za pokazanie, że wizja, spokój i determinacja pozwalają osiągnąć najbardziej śmiałe cele biznesowe, otrzymał Leszek Gierszewski, założyciel Drutexu, największego producenta stolarki otworowej z PVC w Europie.

- Konfederacja Lewiatan przyznaje nagrody im. Andrzeja Wierzbickiego wiodącym przedsiębiorcom, którzy wyznaczają najlepsze praktyki i standardy polskiego biznesu. Leszek Gierszewski jest symbolem sukcesu polskiej przedsiębiorczości. Podbił rynki daleko poza Europą, m.in. USA, Meksyku, Kanady, Australii, Zanzibaru, Dubaju i Czadu. Okna Drutexu wybrali renowatorzy willi przy Placu Świętego Marka w Wenecji, a także architekci nowojorskiego Hiltona. Firma zarządzana rodzinnie, pełna wiary w potencjał i kwalifikacje swoich pracowników, zaangażowana w rozwój szeregu inicjatyw sportowych, kulturalnych i społecznych. To przedsiębiorstwo, które przełamuje szablonowe podejście do rozwoju biznesu i stanowi inspirację dla rozwijających się spółek. - powiedział Łukasz Kalinowski, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny MetLife.

Nagroda im. Władysława Grabskiego dla osobistości życia publicznego, za wyznaczanie standardów służby publicznej, opartych na wiedzy, pracowitości i bezkompromisowości, trafiła w ręce prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Nagrodą specjalną zarząd Lewiatana uhonorował prof. Andrzeja Koźmińskiego, za udowodnienie, że prywatne szkolnictwo wyższe może być wzorem działania dla całego systemu kształcenia w Polsce. A. Koźmiński to ekonomista, długoletni rektor Akademii Leona Koźmińskiego, noszącej imię jego nieżyjącego ojca, Leona Koźmińskiego.

Nagrodę za odważne myślenie, przyznaną przez Konfederację Lewiatan i Fundację na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, dostał Adam Michnik, od 1989 roku redaktor naczelny „Gazety Wyborczej", historyk, publicysta, autor wielu artykułów i książek.

Gala Nagród Lewiatana zgromadziła ponad 1000 osób. Na zakończenie uroczystości uczestnicy spotkania wysłuchali koncertu Leszka Możdżera i orkiestry kameralnej AUKSO pod batutą Marka Mosia.

Partnerem strategicznym Gali Nagród Lewiatana 2015 była firma MetLife.

 

Więcej zdjęć

 

Partner strategiczny Gali: