Najskuteczniejsi i najbardziej etyczni w sprzedaży nagrodzeni!

Etyka może iść w parze z wysokimi wynikami w sprzedaży - udowodnili to laureaci VI edycji konkursu Polish National Sales Awards, którzy zostali nagrodzeni podczas Gali 9 grudnia 2014 w Hotelu InterContinental w Warszawie. W tym roku wręczono także po raz pierwszy nagrodę w kategorii: Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń, Dyrektor Sprzedaży w Banku, Menedżer Sprzedaży B2B oraz przyznano nagrodę i tytuł SUPER SPRZEDAWCA ROKU. Prof. UW, dr hab. Jacek Męcina Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej wygłosił przemówienie pt. „Sprzedaż jako warunek rozwoju - uniwersalne kompetencje dla realnej wartości". Uroczystość prowadzili: Elżbieta Pełka Prezes Zarządu Polish National Sales Awards oraz Jacek Rozenek. Patronatem honorowym tegoroczny konkurs objął Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki. 

Elżbieta Pełka, Prezes Zarządu Polish National Sales Awards podziękowała uczestnikom i wszystkim interesariuszom oraz zwróciła uwagę na rolę, jaką odgrywa konkurs w kształtowaniu standardów sprzedażowych w naszym kraju.

Polish National Sales Awards to obecnie już nie tylko konkurs, to platforma współpracy i wymiany doświadczeń dla wszystkich zaangażowanych w kształtowanie standardów sprzedaży w Polsce. Cieszy mnie, że coraz więcej instytucji i organizacji angażuje się w realizację misji PNSA, jaką jest działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorstw poprzez wspieranie działów sprzedaży przy jednoczesnym tworzeniu etosu profesjonalnego sprzedawcy - mówi Elżbieta Pełka. - Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom doskonałych wyników sprzedażowych i życzę, aby przełożyły się one na realizację celów zawodowych.

W przemówieniu Elżbieta Pełka zwróciła również uwagę, jak ważne jest obecnie nie tylko zdobycie, ale głownie utrzymanie klienta oraz zbudowanie z nim partnerstwa. Podkreśliła również, że najlepsi sprzedawcy nie osiągnęliby tak dobrych wyników i nie byliby nagrodzeni w konkursie,  gdyby nie zarządy firm i polityka etycznego zarządzania sprzedażą. Wprowadzanie dobrych praktyk w przedsiębiorstwach to pozytywny przykład dla innych firm oraz znak naszych czasów, w których coraz bardziej liczy się odpowiedzialność za pracowników, za biznes i jego otoczenie. Prezes PNSA zaznaczyła też, że należy promować taki pozytywny model postępowania i że bardzo pomagają działania prowadzone w ramach platformy Polish National Sales Awards m.in. analizy, raporty, dyskusje w gronie specjalistów, badania rynkowe realizowane wspólnie z MillwardBrown itd. Te aktywności pokazują rynkowi, w jakim kierunku zmierzamy oraz co mamy mu do zaoferowania.  

- Przewaga rynkowa przedsiębiorstwa może być i jest budowana właśnie na poziomie sprzedaży - podkreśla Elżbieta Pełka. - Błędnym jest myślenie, że sprzedawca nie odgrywa kluczowej roli w organizacji. I błędnym jest myślenie pracownika, że nie jest sprzedawcą i pozostaje bez wpływu na kondycję organizacji.

Podczas Gali wręczone zostały nagrody dla najlepszych w sprzedaży w 18 kategoriach. Po raz pierwszy w sześcioletniej tradycji konkursu, na wniosek Elżbiety Pełka Prezes Zarządu PNSA przyznano nagrodę specjalną  Super Sprzedawca dla osoby, która sumarycznie osiągnęła najwyższy wynik ze wszystkich uczestników konkursu. Statuetkę otrzymała Anna Gola z Banku Pocztowego S.A.

Laureaci i wyróżnieni oprócz statuetek i dyplomów otrzymali nagrody w postaci szkoleń, ufundowanych przez:  Sandler Training, Franklin Covey, Persona Global, Pasja Grupa Dobrych Trenerów oraz Brian Tracy International. W trzech kategoriach konkursowych spośród finalistów nie wyłoniono laureatów. 

Galę uświetnili swą obecnością przedstawiciele rządu i parlamentu: prof. UW dr hab. Jacek Męcina, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Arkadiusz Bąk, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Witold Prandota reprezentujący Marszałeka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Anna Podniesińska, Właścicielka i Prezes wielu firm w holdingu rodziny Podniesińskich, Prezes  Zarządu Związku Handlu i Usług Konfederacji Lewiatan, Jeremi Mordasewicz, Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan, Andrzej Grzesiewicz, Sekretarz Business Centre Club, prof. Andrzej Blikle oraz reprezentanci organów Polish National Sales Awards, finaliści konkursu i przedstawiciele firm, patroni, sponsorzy i partnerzy PNSA.

Projekt PNSA służy pokazaniu najlepszych ludzi sprzedaży i najlepszych praktyk sprzedaży i w tym sensie odwołuje się do wyników i procesów już zrealizowanych, ale jednocześnie - wpleciony w codzienne życie organizacji - jest potężnym motorem motywacji do poprawy już istniejących procesów i przekraczania własnych osiągnięć w stylu, który z dumą można prezentować światu. I to jest najgłębsza misja tego projektu - zmieniać przyszłość. Powiedział Dariusz Świętek, National Sales Director w firmie AVON, która jest Srebrnym Sponsorem VI edycji konkursu Polish National Sales Awards.

Na zakończenie Gali na ręce Prezesów firm uczestniczących w konkursie PNSA wręczono Certyfikaty Etycznego Zarządzania Sprzedażą i Obsługą Klienta.

Polish National Sales Awards już od sześciu lat przyznaje nagrody i wyróżnienia dla najlepszych w sprzedaży, przyczyniając się tym samym do kształtowania standardów w tej dziedzinie w naszym kraju. Konkurs wyróżnia unikalna metodologia, umożliwiająca obiektywną ocenę uczestników, zarówno pod względem efektów sprzedażowych, jak i etyki. Uczestnicy, zgłoszeni przez swoją firmę, najpierw wypełniają formularze zgłoszeniowe on-line, oceniane przez zaprzysiężonych członków blisko 50-osobowej Komisji Sędziowskiej.

Zakwalifikowani do drugiego etapu finaliści przedstawiają indywidualne, 20-minutowe prezentacje. Laureaci wyłaniani są na podstawie liczby zdobytych punków. Nad przebiegiem konkursu czuwa PwC - partner merytoryczny PNSA.

  

Lista laureatów i wyróżnionych:

  

1.       Kategoria: Agent Ubezpieczeniowy

Beata Chlebek/ Aviva Sp. z o.o. - Laureat

Szymon Nabzdyk/ Allianz Polska S. A. - Wyróżnienie

2.       Kategoria: Doradca Klienta z Banku

Michał Trybuś/ Euro Bank S.A. - Wyróżnienie

Katarzyna Szadkowska/ Alior Bank S.A. - Wyróżnienie 

3.       Kategoria: Dyrektor Sprzedaży

Anna Gola/ Bank Pocztowy S.A. - Laureat

Grzegorz Kuwałek/ Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. - Wyróżnienie

Violetta Wojtynek/ Orange Polska S.A. - Wyróżnienie

4.       Kategoria: Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń

Janusz Lisowski/ Aviva Sp. z o.o. - Laureat

Teresa Karczewska-Rohde/ Aviva Sp. z o.o. - Wyróżnienie

Zbigniew Rihder/ Allianz Polska S. A. - Wyróżnienie

5.       Kategoria: Innowacje w Dziedzinie Sprzedaży

Paweł Szupiluk/ Orange Polska S.A. - Laureat

Agnieszka Operhalska/ Philips Lighting Poland S.A. - Wyróżnienie

Ksymena Stachowiak/ P4 Sp. z o.o. - Wyróżnienie

6.       Kategoria: Key Account Manager

Ewa Brodowska/ Link 4 S.A. - Laureat

Mariusz Chałupka/ FALCK Medycyna Sp. z o.o. - Wyróżnienie

7.       Kategoria: Menedżer Sprzedaży

Katarzyna Trocha/ Totalizator Sportowy Sp. z o.o. - Laureat

Krzysztof Jabłoński/ Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. - Wyróżnienie

8.       Kategoria: Menedżer Sprzedaży B2B

Bartosz Olszewski/ Alior Bank S.A. - Wyróżnienie

9.       Kategoria: Menedżer Sprzedaży Bezpośredniej

Grażyna Jakielska/ Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o. - Laureat

Joanna Zwolennik/ Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o. - Wyróżnienie

Maria Siwczyńska-Musiał/ Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o. - Wyróżnienie

10.   Kategoria: Menedżer Zespołu Sprzedaży Ubezpieczeń

Izabela Bartnicka/ Aviva Sp. z o.o. - Laureat

Sebastian Ostas/ Allianz Polska S.A. - Wyróżnienie

11.   Kategoria: Menedżer Zespołu Sprzedaży w Banku

Edyta Sudak/ Euro Bank S.A. - Laureat

Małgorzata Czapska/ Euro Bank S.A. - Wyróżnienie

Wioletta Boś/ Euro Bank S.A. - Wyróżnienie

12.   Kategoria: Przedstawiciel Handlowy

Łukasz Paszkiewicz/ Totalizator Sportowy Sp. z o.o.  - Laureat

Sebastian Długoborski/ Orange Polska S.A.- Wyróżnienie

13.   Kategoria: Sprzedawca Roku - Sprzedaż Bezpośrednia

Arkadiusz Rak/ Alior Bank S.A.- Laureat

Małgorzata Wach/ Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o. - Wyróżnienie

14.   Kartegoria: Sprzedawca w Punkcie Sprzedaży

Katarzyna Ozimek/ Totalizator Sportowy Sp. z o.o. - Laureat

Barbara Bąk/ Totalizator Sportowy Sp. z o.o. - Wyróżnienie

15.   Kategoria: Sprzedaż Online

Bartłomiej Lipa/ P4 Sp. z o.o. - Laureat

16.   Kategoria: Trener Sprzedaży

Rafał Tabaczek/ Alior Bank S.A.- Laureat

Marta Przytomska/ Provident Polska S.A.- Wyróżnienie

Dorota Ostrożańska/ Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o. - Wyróżnienie

17.   Kategoria: Zespół Sprzedaży

Ewa Małecka/ Polpharma Sp. z o.o. - Laureat

Małgorzata Trendel/ Orange Polska S.A.- Wyróżnienie

Michał Spoczyński/ P4 Sp. z o.o. - Wyróżnienie

18.   Kategoria: Super Sprzedawca

Anna Gola/ Bank Pocztowy S.A.- Zwycięzca

Rafał Tabaczek/ Alior Bank S.A.- Wyróżnienie

Ewa Małecka/ Polpharma S.A.- Wyróżnienie

 

W trzech kategoriach nie wyłoniono zwycięzców

Kategoria: Dyrektor Sprzedaży w Banku

Kategoria: Telesprzedaż

Kategoria: Menedżer ds. Obsługi Klienta