Newsletter Rady Podatkowej

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi działaniami podejmowanymi przez poszczególne grupy i zespoły Rady Podatkowej oraz koniecznością dotarcia do pozostałych członków z informacją o tych działaniach, podjęliśmy decyzję o wznowieniu Newslettera Rady Podatkowej. Ponieważ większość prowadzonych przez nas projektów ma charakter długofalowy uznaliśmy, że newsletter wysyłać będziemy co kwartał.

Newsletter podzielony będzie na trzy podstawowe części:

·         Aktualności, w których będziemy prezentować trwające projekty lub wyniki zakończonych prac podejmowanych w ramach działań Rady Podatkowej.

·         Konsultacje, w których zamieścimy informację o trwających i zakończonych konsultacjach projektów aktów prawnych. Upływ terminu określonego przez projektodawcę, nie oznacza zakończenia naszego zaangażowania w proces legislacyjny i nie oznacza braku możliwości zgłoszenia uwag lub włączenia się w inny sposób w proces legislacyjny.

·         Kalendarium, gdzie znajdować się będą informacje o planowanych wydarzeniach poświęconych tematyce podatkowej.


Mamy nadzieję, że newsletter ułatwi Państwu śledzenie działań podejmowanych w ramach Rady Podatkowej, wpłynie na poprawę przepływu informacji oraz zachęci Państwa do aktywnego uczestnictwa w pracach Rady.