Niska ulga na badania i rozwój nie satysfakcjonuje firm

Sejmowe komisje edukacji, finansów oraz innowacyjności opowiedziały się za przyjęciem z poprawkami prezydenckiego projektu dotyczącego wspierania innowacji. Ulga podatkowa na badania i rozwój w proponowanej wysokości nie będzie żadną zachętą dla przedsiębiorców - uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.

Jeżeli ulga ma zacząć obowiązywać od przyszłego roku, prace powinny być zakończone na bieżącym lub najbliższym posiedzeniu Sejmu.

Projekt zakłada, że poniesione w ramach działalności badawczo - rozwojowej koszty, podatnik będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania wykazanej w zeznaniu podatkowym. Odliczenie miałoby wynosić dodatkowo 30 proc. kosztów związanych z wypłatą wynagrodzeń osobom pracującym przy projektach B+R oraz 20 proc. (małe i średnie firmy) lub 10 proc. (duże firmy) w przypadku kosztów nabycia surowców i materiałów niezbędnych do realizacji prac B+R, zamówionych ekspertyz czy usług doradczych.

- Taka ulga podatkowa to żadna zachęta dla przedsiębiorców. Umiarkowani innowatorzy w Europie od lat mają ulgę podatkową na B+R w wysokości przynajmniej 100 proc. (Czechy, Węgry), 200 proc. (Litwa). Z kolei kraje najmniej innowacyjne jak Rumunia sąsiadująca z nami w rankingach innowacyjności, ma ulgę w wysokości 50 proc. - mówi Małgorzata Boguszewska, przewodnicząca zespołu ds. ulgi na B+R Rady Podatkowej.

- Przygotowana w tej formie ulga z pewnością nie pobudzi inwestycji krajowych, działalności B+R i nie przyciągnie z zewnątrz inwestorów z zagranicy, którzy u nas będą chcieli prowadzić ośrodki badawcze - dodaje Przemysław Pruszyński, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Dlatego Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan apeluje o zrównanie możliwości fiskalnych polskich przedsiębiorców w tym względzie i wprowadzenie ulgi w wysokości obowiązującej u naszych sąsiadów.
Polska gospodarka nie jest innowacyjna, a wydatki naszych firm na działalność badawczo - rozwojową są jedne z najniższych w Europie, obok Bułgarii i Rumunii. W chwili obecnej w Polsce nie istnieje żadne otoczenie fiskalne zachęcające przedsiębiorców do działalności badawczo-rozwojowej. Bardzo ważne jest zatem wprowadzenie zachęt, które rzeczywiście pobudzą firmy do takich inwestycji oraz ułatwią współpracę biznesu z ośrodkami naukowymi. Jak wskazują raporty innowacyjności, mamy ogromny potencjał wiedzy, który wciąż nie jest odpowiednio wykorzystywany w praktyce, z uwagi na brak współpracy nauki z biznesem.
Dodatkowo przypomnijmy, iż Polska zobowiązała się wobec Komisji Europejskiej, że zapewni wkład w realizację Strategii Europa 2020 poprzez poniesienie do 2020 r. wydatków na działalność B+R w wysokości 1,7 proc. PKB (obecne wydatki na B+R to 0,9 proc.).

Konfederacja Lewiatan