O kwestiach ważnych dla branży ochrony zdrowia w Sejmie

Dr Dobrawa Biadun reprezentowała Konfederację Lewiatan na konferencji pt. „Razem dla zdrowia", zorganizowanej przez posłów Polski Razem, w Sejmie.

Skoncentrowała swoją wypowiedź na wskazaniu zbyt dużej liczby zmian, które mają charakter wyrywkowy i w konsekwencji rozbijają możliwość stworzenia stabilnego systemu. Dla przedsiębiorców działających w tej branży ważną natomiast kwestią jest stabilizacja prawa, która umożliwi rozwój i perspektywiczne budowanie swojej działalności.

Wskazała również na:

1)      brak możliwości dopłat, która powoduje, że część pacjentów nie może skorzystać z lepszej opieki;

2)      konieczność budowy koszyka ze świadczeniami gwarantowanymi, który jasno wskazywałby na zakres świadczeń dostępny w ramach publicznych środków;

3)      konieczność ukrócenia możliwości kreowania polityki zdrowotnej przez Prezesa NFZ w zarządzeniach przymuszających do sposobu działania placówek medycznych;

4)      zwiększenia roli lekarza i działania zgodnie z aktualną wiedzą medyczną a nie w ramach procedur kontraktowanych z NFZ;

5)      zmniejszenie biurokratyzacji w relacji placówka medyczna - NFZ;

6)      rzeczywiste wprowadzenie opieki farmaceutycznej jako części systemu opieki zdrowotnej.

W konferencji wzięli również udział m.in. dr Konstanty Radziwiłł z Naczelnej Izby Lekarskiej; Grażyna Rogala-Pawelczyk z Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych; Andrzej Sośnierz i Grzegorz Gołdynia.