O przyszłości systemu ETS w Brukseli

Z inicjatywy Konfederacji Lewiatan, Ministerstwa Środowiska, VNO-NCW tj. pracodawców z Holandii i rządu holenderskiego, 13 maja odbyło się w Brukseli zamknięte spotkanie nt. przyszłości systemu ETS.

Przy okrągłym stole udało się zgromadzić nie tylko przedstawicieli Komisji Europejskiej (DG CLIMA, DG ENER, DG GROW, Secretariat Generalny KE), ale także rządy 8 państw członkowskich i federacje pracodawców z tychże krajów.

Wspólnie z partnerami liczymy, że ta ożywiona dyskusja stanowić będzie początek budowania szerszej świadomości unijnego legislatora na temat konieczności zmian w bieżącym systemie handlu emisjami. Dziękujemy Stałemu Przedstawicielstwu RP przy Unii Europejskiej za przejęcie roli gospodarza.