Ordynacja podatkowa - konsultacje

Przekazujemy do konsultacji kierunkowe założenia nowej ordynacji podatkowej przygotowane przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego.

Są to założenia ustawy, która wg. Pani Premier Ewy Kopacz zmieni relacje między urzędnikiem a podatnikiem, wprowadzić ma równowagę między interesem podatnika a interesem publicznym. Kierunkowy materiał przygotowała Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego pod kierownictwem pana profesora Leonarda Etela.

Dokument składa się z dwóch części, gdzie w pierwszej przedstawione zostały cele nowej regulacji i środki realizacji, a w drugiej najważniejsze instytucje składające się na zakres przedmiotowy nowej ordynacji.

Założenia zakładają, że w ordynacji podatkowej określone zostaną ogólne zasady prawa podatkowego, m.in. zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatników, zasada zakazu nadużywania prawa oraz zasada pragmatyzmu. Ponadto znajdą się w niej podstawowe prawa i obowiązki podatników oraz narzędzia wsparcia podatnika w prowadzeniu działalności gospodarczej i uzyskiwaniu informacji podatkowej.

Uwagi prosimy przesyłać na adres ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl do 10 kwietnia br.