Ordynacja podatkowa pod lupą przedsiębiorców

Do konsultacji społecznych trafił projekt kierunkowych założeń nowej ordynacji podatkowej przygotowany przez KKOPP, który przewiduje m.in. ochronę podatników i efektywniejszy pobór podatków. Zdaniem Konfederacji Lewiatan zawarte w nim propozycje nie stanowią jeszcze przełomu w relacji podatnik - urząd skarbowy.

Komentarz Przemysława Pruszyńskiego, eksperta podatkowego Konfederacji Lewiatan

Przede wszystkim pozostać ma kontrowersyjna klauzula o unikaniu opodatkowania. To niebezpieczne przepisy, które niosą ze sobą bardzo duże ryzyko, ponieważ podatnik ma ponosić konsekwencje działalności zgodnej z prawem, którą minister finansów będzie kwestionował, jako tą, która służy unikaniu opodatkowania. Trzeba pamiętać, że przepisy podatkowe nie nakazują płacić możliwie najwyższych podatków, a wręcz przeciwnie z orzecznictwa sądów wynika, że mamy prawo do kształtowania swoich rozliczeń podatkowych w sposób dla nas najkorzystniejszy. Koniczne zatem jest, aby w Radzie ds. Unikania opodatkowania, która wydawać będzie opinie
o zasadności zastosowania klauzuli zasiadał przedstawiciel przedsiębiorców.

Pozytywnie przyjmujemy propozycję skatalogowania praw i obowiązków podatnika. Chodzi o wskazanie praw przysługujących obywatelom, ochronę pozycji podatnika i skierowanie do urzędów jasnych wytycznych postępowania - wielu podatników nie zna swoich uprawnień, więc katalog z ordynacji ułatwi im zidentyfikowanie zachowań urzędniczych, które wykraczają poza przyjęty kanon, a w konsekwencji ułatwią dochodzenie swoich praw.
Cieszy fakt, że przewiduje się w przyszłej Ordynacji podatkowej wprowadzenie takich zasad jak zakazu nadużywania prawa przez organy podatkowej, tym bardziej w kontekście proponowanego wprowadzenia klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, zasady pragmatyzmu, która miałaby się przejawiać w niepodejmowaniu przez organy działań nieekonomicznych oraz ta, której obecnie rząd jest przeciwny in dubio pro tributario, tj. rozstrzygania wątpliwości podatkowych na korzyść podatników.

Na krytykę zasługuje skrócenie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego do 3 lat tylko dla podatników nieprowadzących działalności. Będzie to krzywdzące dla przedsiębiorców.

W założeniach trzeba większy nacisk położyć na poprawę efektywności administracji podatkowej i skrócenie tego terminu dla wszystkich. Dobrze brzmi deklaracja uchylenia przepisów służących przedłużaniu tych terminów w nieskończoność.

Szczegółową opinię przedstawimy po zakończeniu konsultacji.