Platforma e-Katalogi - zaoferuj swoje produkty podmiotom publicznym

Urząd Zamówień Publicznych stworzył platformę eKatalogi, która pozwala zamawiającym i wykonawcom na przeprowadzenie procedury zakupu produktów poniżej progu stosowania ustawy Pzp.

Instytucjom zamawiającym platforma umożliwia dokonywanie zakupów z uwzględnieniem dwóch form wyboru produktów:
  • zakupy produktów umieszczonych w katalogu, na określonych w nim warunkach realizacji,
  • składanie zapytań ofertowych w odniesieniu do produktów, które nie są oferowane na platformie lub dotyczących zmiany warunków zakupu w przypadku produktów ujętych w katalogu.

Wykonawcom platforma umożliwia oferowanie wyspecyfikowanych produktów poprzez zamieszczenie kart produktów o jednolitej formie dla danej grupy asortymentowej.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną https://www.ekatalogi.uzp.gov.pl