Po warsztatach technik mediacyjnych

W dniach 11 i 12 marca br. odbyły się kolejne warsztaty drugiej edycji szkoleń pt. "Techniki mediacyjne - szkolenie dla mediatorów".


Szkolenie prowadził Piotr Nowaczyk, arbiter, adwokat, mediator, zakwalifikowany do służby dyplomatycznej i konsularnej; wpisany jako mediator i arbiter na listy ok. 50 najważniejszych międzynarodowych instytucji i sądów polubownych; członek rzeczywisty (fellow) Chartered Institute of Arbitrators w Londynie i Australian Centre for International Arbitration; dożywotni członek Indian Arbitration Council; ekspert WIPO, niezależny konsultant FIDIC.

Konfederacja Lewiatan będzie organizowała kolejne szkolenia w zakresie mediacji. O szczegółach będzie można przeczytać w zakładce http://konfederacjalewiatan.pl/mediacje .