Polska wśród liderów wzrostu PKB w Europie

Produkt Krajowy Brutto wzrósł w IV kwartale 2014 roku , w ujęciu rocznym, o 3,0 proc., wobec 3,3 proc. wzrostu w poprzednim kwartale - podał Główny Urząd Statystyczny.

Komentarz dr Jacka Adamskiego, doradcy zarządu Konfederacji

Gospodarka Polski, razem z kilkoma krajami „nowej Europy", wyróżnia się pod względem tempa wzrostu gospodarczego spośród państw UE. Według wstępnych szacunków w IV kwartale przyrost PKB w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku sięgnął 3,0 proc. (3,1 proc. wyrównany sezonowo), tj. nieco poniżej konsensusu ekonomistów i jednocześnie utrzymał stabilne tempo wzrostu w skali kwartalnej - 0,6 proc.

Nieco lepsze wyniki osiągnęła w IV kwartale gospodarka Węgier i minimalnie słabsze takie kraje, jak Czechy, Słowacja, Słowenia i Rumunia. Udany IV kwartał miały w UE także odradzające się gospodarki W. Brytanii, Irlandii i Hiszpanii. Słabiej radzą sobie dotychczasowi liderzy wzrostu - kraje bałtyckie, w recesję weszła Finlandia. Te kraje zostały szczególnie dotknięte zapaścią rynków wschodnich. Załamanie się eksportu do Rosji i na Ukrainę zupełnie nie zaszkodziło Polsce. Z naszego największego rynku eksportowego, z Niemiec, nadeszły obiecujące wiadomości - odnotowano silny kwartalny wzrost PKB o 0,7 proc. tj. więcej niż tempo w Polsce.

Dopóki Polska opiera swój wzrost głównie na wzroście popytu wewnętrznego, a gospodarka Niemiec wykazuje ożywienie, nasze perspektywy wzrostu, wykonania budżetu za 2015 rok i poprawy stabilności finansowej pozostają niezagrożone.

Konfederacja Lewiatan