Pracodawcy zadowoleni z nowych zasad dywersyfikacji dostaw gazu

Konfederacja Lewiatan popiera zmiany w projekcie rozporządzenia rządu w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy. Nowe przepisy są znacznie lepsze od obecnie obowiązujących i odpowiadają aktualnym możliwościom pozyskania przez Polskę paliwa gazowego.

- Liczymy na szybkie przyjęcie nowego rozporządzenia przez Radę Ministrów. Pragniemy jednak zauważyć, iż wątpliwa jest sama zasadność istnienia obowiązku dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy. Nie ma już realnej potrzeby jego utrzymywania, a co więcej, jego pozostawienie może mieć negatywne konsekwencje dla dalszego rozwoju polskiego rynku gazu, chociażby w kontekście planowanego uruchomienia terminalu LNG w Świnoujściu. Dlatego Lewiatan postuluje rozpoczęcie przez Ministerstwo Gospodarki prac nad nowelizacją ustawy Prawo energetyczne zmierzającą do usunięcia obowiązku dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego - mówi Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

W rozporządzeniu rządu w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy znajduje się wiele dobrych rozwiązań, które ułatwią prowadzenie importu gazu ziemnego. Zaliczyć do nich należy:

a) Zdefiniowanie źródła importu gazu ziemnego jako przedsiębiorstwa, od którego importer pozyskuje gaz. Rozwiązanie takie kończy wątpliwości interpretacyjne dotyczące kraju pochodzenia sprowadzanego gazu. Wyłącza także spod rygorów rozporządzenia gaz kupowany w ramach rewersu na Gazociągu Jamalskim.

b) Odniesienie wielkości gazu importowanego z jednego źródła do wielkości sprzedaży na terytorium Polski. Rozwiązanie takie umożliwia dywersyfikację importowanego gazu dostawami z Unii Europejskiej, krajów EFTA - stron o Europejskim obszarze Gospodarczym, a także gazem zakupionym na terytorium Polski.

c) Gaz kupowany od kilku podmiotów należących do jednej grupy kapitałowej traktowany jest jak kupowany z jednego źródła, co zapobiega możliwości sztucznego obchodzenia obowiązku.

d) Możliwość łącznego obliczenia udziału gazu importowanego z jednego źródła dla więcej niż jednego przedsiębiorstwa (np. PGNiG S.A. i PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.) po uprzednim zgłoszeniu tego zamiaru do prezesa URE.

e) Objęcie przepisami rozporządzenia postępowań wszczętych przed jego wejściem w życie.

Lewiatan proponuje też uzupełnienie treści rozporządzenia, m.in. o doprecyzowanie zasad wspólnego rozliczania obowiązku dywersyfikacyjnego przez przedsiębiorstwa energetyczne, czy wprowadzenie rozwiązań ograniczających uznaniowość prezesa URE.

Przy określeniu obowiązku przedsiębiorstw energetycznych w zakresie dywersyfikacji dostaw uwzględniany powinien być import netto (import po odliczeniu gazu sprzedawanego w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej i eksportu). Nie ma uzasadnienia dla tworzenia obowiązku w zakresie dywersyfikacji dostaw gazu do kraju wobec gazu ziemnego, który nie jest zużywany na terytorium Polski. Obrót gazem ziemnym z zagranicą polegający na dostawie wewnątrzwspólnotowej lub eksporcie nie wpływa de facto na poziom zdywersyfikowania dostaw gazu do kraju, gdyż gaz ten nie jest wykorzystywany do zaspokojenia krajowej konsumpcji.


Konfederacja Lewiatan