Problemy firm polskich inwestujących na Wschodzie przedstawione Komisarzowi UE

24 września w konfederacji Lewiatan gościł Komisarz Unii Europejskiej Johannes Hahn, odpowiedzialny za politykę sąsiedztwa i negocjacje akcesyjne. Była to kolejna już wizyta przedstawiciela Komisji Europejskiej w Lewiatanie, w tym roku. Wcześniej odbyły się m.in. spotkania z wiceprzewodniczącymi - Marosem Sefkovicem oraz Jyrki Katainenem poświęcone polityce klimatycznej i energetycznej UE oraz europejskiemu funduszowi inwestycyjnemu.


Komisarz Johannes Hahn odpowiada w Komisji Europejskiej m.in. za współpracę z krajami ościennymi Unii, w tym z Ukrainą. Tematem spotkania były warunki prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie i w krajach ościennych UE. Członkowie Lewiatana mieli okazję przedstawić problemy z jakimi borykają się przedsiębiorcy europejscy, przede wszystkim firmy polskie, podejmujące decyzję o inwestycjach na Wschodzie. Uczestnicy spotkania wskazywali na bardzo wysoki wskaźnik korupcji w administracji ukraińskiej, bariery w legalnym wejściu na rynek oraz pozyskaniu partnerów biznesowych. Dla części przedsiębiorców utrudnienia dotyczą przekraczania granic między Polską (granica UE) a Ukrainą, bo wiążę się to z nadmiernymi obowiązkami i biurokracją. Problemem jest też zatrudnianie pracowników ukraińskich w Polsce, zwrot VAT czy niska jakość infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej. Wszystkie te elementy znacznie utrudniają funkcjonowanie na rynku wschodnim.

Wiedza polskich inwestorów o sytuacji i relacjach gospodarczych z Ukrainą okazała się bardzo ważna dla przedstawiciela Komisji Europejskiej, bo m.in. na tej podstawie, będą projektowane działania na rzecz wzmocnienia współpracy gospodarczej UE-Ukraina w najbliższych miesiącach. Komisarz Hahn wskazywał na prowadzone negocjacje w zakresie wprowadzenia lżejszego reżimu wizowego dla Ukraińców oraz tworzoną koalicję - MFW, Banku Światowego, EBRD i KE, która będzie wspólnie finansować projekty rozwojowe na Ukrainie.

Wśród najważniejszych rekomendacji przedsiębiorców można wskazać konieczność inwestowania w młode pokolenie na Ukrainie, walkę z szalejącą korupcją, zmniejszenie trudności w zatrudnianiu pracowników pochodzących z Ukrainy oraz ułatwienia podatkowe, aby wyrównać szanse firm międzynarodowych na rynku ukraińskim.

Warto przy okazji zwrócić uwagę, że także BUSINESSEUROPE w większym niż wcześniej stopniu angażuje się w rozwój współpracy między gospodarkami europejskimi a ukraińską. W dniach 7 - 9 października w Kijowie będzie odbywać się Międzynarodowe Forum Gospodarcze, w którym weźmie udział Dyrektor Generalny BUSINESSEUROPE - Markus Beyrer. Biorąc pod uwagę napięcia między krajami członkowskimi UE, które pojawiały się w ostatnich miesiącach w zakresie m.in. współpracy gospodarczej UE z Rosją i Ukrainą, polscy przedsiębiorcy - jako jedni z najważniejszych inwestorów na Ukrainie (Polska znajduje się w pierwszej dziesiątce inwestorów), powinni podejmować wszelkie działania na rzecz rozwoju tej współpracy, aby zwiększać szansę na rozwój działalności międzynarodowej swoich firm.

Wnioski ze spotkania z Komisarzem Johannesem Hahnem zostaną przekazane zarówno do Komisji Europejskiej jak i do BUSINESSEUROPE przed Forum w październiku. W ten sposób Konfederacja Lewiatan zyskuje możliwości wpływania na politykę Ukrainy wobec inwestorów nie tylko poprzez Komisję Europejską, ale także BE.  

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi przez ukraińskie Ministerstwo Handlu: http://we.tl/TCqUEGqM85. Bardzo dobrze przygotowany film promujący Ukrainę jako miejsce do inwestowania mogą Państwo zobaczyć tutaj https://www.youtube.com/watch?v=jdSQuanI8Z8.

Zdjęcia ze spotkania: