Przedsiębiorcy o planie Junckera

Stworzenie przejrzystej procedury przyznawania dofinansowania poszczególnym projektom oraz zapewnienie równego traktowania podmiotów publicznych i prywatnych bez politycznych nacisków - to kluczowe postulaty biznesu dotyczące wdrożenia planu inwestycyjnego dla Europy, który przygotowała Komisja Europejska. Przedstawiciele firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan zgłosili swoje uwagi do planu na spotkaniu z wiceprzewodniczącym KE, Jyrki Katainenem, które odbyło się 21 kwietnia w siedzibie Lewiatana.

Dla firm w Polsce ważne jest, aby jak najwięcej projektów, które chcą realizować rodzimi przedsiębiorcy skorzystało ze wsparcia inwestycyjnego. - Do tego niezbędna jest przejrzysta procedura przyznawania środków - podkreślił Maciej Witucki, wiceprezydent Lewiatana.

- Trzeba pamiętać, że znaczna część środków na finansowanie projektów będzie przyznawana na poziomie krajowym przez instytucje takiej jak polski BGK i dlatego ważne jest, żeby zadbać o równe traktowanie podmiotów publicznych i prywatnych, bez żadnych preferencji dla tych pierwszych - dodał Witucki.

Jyrki Katainen zapewnił, że przekaże te uwagi w Brukseli. Podkreślił, że głównym celem planu inwestycyjnego jest poszerzenie rynku wewnętrznego i Komisji zależy na likwidowaniu barier, które mogą w tym przeszkodzić. Stąd tak ważne jest wsłuchiwanie się w głos przedsiębiorców.

- Potrzebujemy rozmowy z biznesem, by wiedzieć, jak uregulować przyszłość - powiedział wiceprzewodniczący Katainen na spotkaniu z przedstawicielami firm.

Pełny tekst stanowiska Konfederacji Lewiatan znaleźć można tutaj

Rozmowa dotyczyła także sektora MSP, umowy o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi i wyzwań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na wspólnym rynku. Przedsiębiorcy z firm Orange Polska, Polenergia, Cemex Polska, City Handlowy, Polpharma, Adamed, IBM, Google, GDF, EDF wskazywali m.in. na bariery, wśród nich praktyki protekcjonistyczne stosowane przez państwa takie jak Węgry.

Wiceprzewodniczący Jyrki Katainen jest odpowiedzialny m.in. za przygotowanie i wdrożenie planu Junckera, który nowa Komisja Europejska traktuje jako jeden z najważniejszych projektów w tej kadencji. Stąd jego wizyta w Polsce, podczas której spotkał się m.in. z ministrem finansów i przedsiębiorcami zrzeszonymi w Konfederacji Lewiatan.