Przedstawiciele Zarządu Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych na spotkaniu z Komisarz Bieńkowską i Premierem Piechocińskim

Wyzwania polityki przemysłowej i przyszłość rynku wewnętrznego w Europie to najważniejsze tematy spotkania Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Elżbiety Bieńkowskiej i Wicepremiera, Ministra Gospodarki, Janusza Piechocińskiego. Rozmowy z udziałem przedsiębiorców odbyły się 23 stycznia 2015 r.

Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele zarządu Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych skupili się na obszarach związanych ze zmniejszenia emisji z samochodów po roku 2020 opartych na bardziej kompleksowym podejściu, które uwzględnia wszystkie możliwe sposoby obniżenia poziomu emisji dwutlenku węgla i nie ogranicza się jedynie do technologii samochodowej. Wskazywali, iż w miejsce przyśpieszania prac nad nowymi przepisami dotyczącymi zmniejszenia emisji z samochodów po roku 2020, dużo korzystniejszym posunięciem byłoby określenie priorytetów szczegółowych, inteligentnych przepisów i doprecyzowanie nowych, światowych procedur badania lekkich pojazdów dostawczych (WLTP). Zapisy te będą miały wpływ na nowe cele redukcji poziomu emisji CO2 oraz zapewnienie odpowiednich okresów przejściowych dla nowych regulacji dotyczących rzeczywistej emisji substancji szkodliwych z pojazdów samochodowych (Real Driving Emissions).

Paweł Wideł, Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych przy Konfederacji Lewiatan wskazał na liczne wysiłki, jakie podejmuje branża motoryzacyjna w Europie, mające na celu redukcję poziomu emisji CO2 oraz podniesienie efektywności energetycznej samochodów.

- Dokonania branży motoryzacyjnej w tym zakresie są znacznie większe niż pozostałych gałęzi przemysłu i tak przeciętny poziom emisji z samochodów jest obecnie niższy o 32% w porównaniu z 1995 rokiem, a do 2021 roku poziom emisji z nowo zarejestrowanych samochodów w Unii Europejskiej spadnie o 49%, co oznacza, że nasza branża osiągnie wyniki znacząco przekraczające unijne cele klimatyczne dla sektorów nieobjętych systemem handlu uprawnieniami do emisji - powiedział.
- Można stwierdzić, że obowiązujące przepisy i limity emisji CO2 są wystarczające dla osiągnięcia celów klimatycznych UE do 2030 roku - dodał podsumowując.

W związku z powyższym, producenci samochodów postulują zainicjowanie szerszej debaty z udziałem europejskich decydentów politycznych w sprawie możliwych kierunków przyszłych propozycji dotyczących redukcji poziomu emisji, by zapewnić zrównoważony wkład wszystkich europejskich sektorów przemysłu i transportu w osiągnięcie tych celów.

Wicepremier Janusz Piechociński podkreślił, iż powrót Polski i Europy na ścieżkę wzrostu, a także powstanie wysokiej jakości miejsc pracy nie jest możliwe bez zwrócenia się ku nowoczesnemu przemysłowi. - Kryzys pokazał dobitnie, że tylko gospodarki z silną bazą przemysłową, które postawiły na reindustrializację, były w stanie wyjść z niego obronną ręką - powiedział.

Z kolei Komisarz Bieńkowska stwierdziła, że spotkanie odbywa się w ważnym momencie. Komisja jest w trakcie przygotowywania Strategii Jednolitego Rynku dóbr i usług oraz Mapy Drogowej dla przemysłu UE. - To dokumenty o kluczowym znaczeniu dla gospodarki unijnej - oceniła. Podkreśliła, że Europa powinna opierać się na przemyśle. - Silny przemysł i deregulacje to dwa punkty, na których chcemy opierać wspólny rynek. 500 mln obywateli Europy to nasz największy atut - przekonywała.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele przemysłu kosmetycznego, chemicznego, hutniczego, tekstylno-odzieżowego, meblowego, skórzanego oraz sektora handlu i dystrybucji. Przekazali oni opinie na temat wyzwań oraz problemów napotykanych przez polskie firmy na rynku wewnętrznym UE.

 

Oprac. na podstawie http://www.mg.gov.pl/node/22642