Raport o kondycji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w 2014 roku

"Curriculum Vitae mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 2014. Finansowanie działalności rozwoju" - specjalny raport Konfederacji Lewiatan o kondycji firm jest już dostępny w wersji drukowanej i na stronie internetowej. Jego autorką jest dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan.

Monitoring kondycji sektora MMŚP 2014 to 12. edycja badań mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które Konfederacja Lewiatan realizuje od 2002 r., z przerwą w latach 2009-2010.

Badanie obejmuje prawie wszystkie obszary działalności MMŚP - ocenę bieżącej sytuacji firm, a także ich prognozy na kolejne lata, cele strategiczne, ocenę potencjału rynku, na którym firmy działają, ocenę pozycji konkurencyjnej na rynku, realizowane
i planowane inwestycje i źródła ich finansowania, w tym korzystanie z kredytów, leasingu, a także z funduszy unijnych, sytuację w zatrudnieniu i wynagrodzeniach, w tym znaczenie kapitału ludzkiego w portfelu aktywów, z których MMŚP korzystają, stosunek do innowacji i do B+R, nastawienie do eksportu, ocenę współpracy z instytucjami administracji publicznej. W tegorocznym badaniu rozszerzony został zakres pytań dotyczących korzystania z zewnętrznego finansowania, w tym z leasingu, a także wprowadzone zostały pytania dotyczące korzystania przez MMŚP z technologii informatycznych.


Tak poprzednie badania, jak i badanie tegoroczne mają także na celu identyfikację regulacyjnych i administracyjnych barier w rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - związanych przede wszystkim z systemem podatkowym oraz prawem pracy, a także z procedurami zamówień publicznych czy brakiem zachęt podatkowych dla inwestycji w innowacje.
12 edycja badania „Monitoring kondycji sektora MMŚP", przygotowana została przez Konfederację Lewiatan, a zrealizowana na losowej próbie 1111 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przez CBOS od 6 maja - 18 lipca 2014 r. Badanie było współfinansowane przez Związek Polskiego Leasingu i PZU.

Curriculum Vitae mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 2014

Konfederacja Lewiatan