Reformy zbyt powolne – koszty energii w Unii Europejskiej zbyt wysokie

- To wnioski z Barometru Reform 2015 przygotowanego przez BUSINESSEUROPE, największą organizację reprezentującą przedsiębiorców w Europie, do której należy Konfederacja Lewiatan.

Według opublikowanego w ubiegłym tygodniu  raportu  tylko 22 proc. reform rekomendowanych przez Komisję Europejską poszczególnym krajom członkowskim (tzw. Country Specific Recommendations) zostało należycie wdrożone. Wyniki dla Polski są zdecydowanie niesatysfakcjonujące.

Główne wnioski z Barometru Reform 2015 przygotowanego przez BUSINESSEUROPE, porównujące wyniki UE z konkurentami:

• Gospodarka UE jest wciąż 0,2% słabsza niż tuż przed samym kryzysem, podczas kiedy w USA nastąpił wzrost o 8% w porównaniu z 2008. W tym samym okresie, w UE zlikwidowano 5 mln miejsc pracy, w porównaniu do 1 mln utworzonych miejsc pracy w USA.
• Udział UE w światowych bezpośrednich inwestycjach zagranicznych w przepływie spadł do 17% w 2013, w porównaniu do 40% w 2000 roku.
• Ogólne obciążenie podatkowe w UE jest o 50% wyższe niż w USA i o 25% wyższe niż w Japonii.
• Koszty, jakie ponoszą startujące firmy w UE, są ponad trzykrotnie wyższe niż w USA, a samo utworzenie spółki trwa dwa razy dłużej.
• Mimo spadku cen ropy naftowej, ceny energii dla przemysłu w UE wciąż pozostają prawie dwuipółkrotnie wyższe niż w USA.
• UE jest jedyną gospodarką, gdzie inwestycje w infrastrukturę szerokopasmową per capita spadły pomiędzy 2008 a 2013. W 2013 wynosiły one €90 w UE, a w Japonii i USA odpowiednio €226 oraz €178.

Kraje, które w ostatnich latach wprowadziły reformy, np. Irlandia, Portugalia, Włochy oraz kraje nadbałtyckie, już mogą czerpać ze zwiększających się korzyści, spadającego bezrobocia oraz lepszych wyników w zakresie handlu. Jednocześnie zbyt wiele państw nie wyciągnęło wniosków z lekcji o skuteczności reform. Europa jest coraz mniej poważnym konkurentem dla USA, Chin, Indii czy Japonii. Jeżeli wszystkie państwa członkowskie nie potraktują poważnie potrzeby wdrożenia reform, poniesiemy ryzyko zmierzenia się z niskim wzrostem gospodarczym i wysokim bezrobociem.

W ocenie Konfederacji Lewiatan zmiany, które były rekomendowane dla Polski przez Radę Europejską, zostały wprowadzone tylko w bardzo wąskim zakresie. Rząd zrobił zdecydowanie za mało w kwestiach takich jak: walka z bezrobociem młodych przez dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy, zwiększenie efektywności administracji i zmniejszenie biurokracji, zachęty podatkowe na rzecz zwiększania inwestycji w badania i rozwój przez prywatny sektor, redukcja przywilejów dla rolników i górników czy poprawa efektywności sektora energetycznego.

„Gorącym" tematem w Brukseli pozostają ramy strategii unii energetycznej opracowanej przez Komisję Europejską.

- Przemysł z niecierpliwością oczekuje na rozmowy w głowami państw członkowskich i chce, aby zakończyły się one sukcesem. Ceny energii dla przemysłu są wciąż ponad 2,5 razy wyższe niż w USA, co zmniejsza konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw. Dlatego niezwłocznie trzeba podjąć działania mające na celu obniżenie kosztów energii. Dodatkowo proces ten nie powinien być uwarunkowany politycznie, lecz opierać się na twardych szacunkach ekonomicznych - mówi dr Anna Kwiatkiewicz, dyrektor Biura Lewiatana w Brukseli.

Barometr Reform to raport opracowywany co roku na wiosnę przez BUSINESSEUROPE w oparciu o ekspertyzę własną i dane przesyłane przez organizacje członkowskie z 33 krajów Europy.

Pełna treść Barometru Reform 2015 dostępna tutaj (j. angielski)