Równe szanse kobiet i mężczyzn w biznesie. Jak to zrobić?


W imieniu MPiPS zapraszamy na cykl bezpłatnych seminariów informacyjno-szkoleniowych pt. „Równe szanse kobiet i mężczyzn w biznesie. Jak to zrobić?".

Seminaria są dedykowane dużym firmom (zatrudniającym powyżej 250 osób) i zostały przygotowane z myślą o menedżerach/menedżerkach i specjalistach/specjalistkach z działów związanych z HR, CSR oraz z działów współpracujących.

Dzięki udziałowi w seminarium mogą Państwo uzyskać następujące korzyści:

Dla firm:

· Wsparcie doradcze dla firm we wprowadzaniu rozwiązań zwiększających równość szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy oraz w inicjowaniu procesów promocji kobiet na stanowiska decyzyjne;
· Wskazówki, jak najlepiej wykorzystać Przewodnik „Więcej kobiet w zarządzaniu - to się opłaca";
· Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z innymi firmami;
· Możliwość dołączenia do grona „Ambasadorów Równości w Biznesie" - grona firm, które na co dzień stosują dobre praktyki w dziedzinie równości kobiet i mężczyzn.


Dla uczestników/uczestniczek:

· Poszerzenie swoich kompetencji i umiejętności w obszarze równości szans w miejscu pracy;
· Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z innymi specjalistami z zakresu HR/CSR;
· Możliwość budowania sieci kontaktów z osobami zajmującymi się HR/CSR.


Cykl 10 seminariów będzie przeprowadzony na terenie całej Polski, m. in. w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Seminaria odbędą się w okresie od 24 lutego do 15 kwietnia br.

Szczegółowe informacje dotyczące seminariów, harmonogramu wydarzeń oraz samego projektu, znajdą Państwo na stronie internetowej projektu:  www.rownoscwbiznesie.mpips.gov.pl. Na stronie dostępny jest także formularz zgłoszeniowy, który jest jedyną formą zarejestrowania firmy do udziału w seminarium. Zachęcamy do zapoznania się z dostępnym Regulaminem seminariów.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adresy: Agnieszka.Piechocinska@mpips.gov.pl oraz Jolanta.Waszkiewicz@mpips.gov.pl

Seminaria organizowane są w ramach projektu pt. "Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych - narzędziem zmiany społecznej", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wspólnotowego PROGRESS. Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania.