Spotkanie z Manuelem Vallsem oraz Januszem Piechocińskim

Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Ministerstwo Gospodarki oraz Ambasada Francji w Polsce zapraszają na spotkanie gospodarcze Premiera Republiki Francuskiej Manuela Vallsa i Wicepremiera, Ministra Gospodarki RP Janusza Piechocińskiego ze środowiskiem biznesu polskiego i francuskiego.

 Spotkanie odbędzie się w dniu 12 marca 2015
w Pałacu Prymasowskim
przy ul. Senatorskiej 13/15 w Warszawie
w godz. 9.30-12.00.

Rejestracja gości rozpocznie się o 8.30. Prosimy o punktualne przybycie.

Spotkanie otworzy Maciej Witucki, Prezes CCIFP, a następnie odbędą się wystąpienia Premiera Francji M. Vallsa i Wicepremiera J. Piechocińskiego, po których planujemy krotką serię pytań od uczestników spotkania. W dalszej części zaprosimy zgromadzonych gości, przedstawicieli polskiego i francuskiego biznesu na koktajl, podczas którego przedsiębiorcy będą mieli możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych i porozmawiania z potencjalnymi partnerami.

PROGRAM:

·         8.30 - 9.30       Rejestracja, kawa powitalna

·         9.30                 Otwarcie, powitanie przez Macieja Wituckiego, Prezesa CCIFP

·         9.35                Wystąpienie Wicepremiera, Ministra Gospodarki J. Piechocińskiego

·         9.50                 Wystąpienie Premiera Francji M. Vallsa

·         10.05               Debata/Ew. pytania z Sali

·         10.30 - 12.00    Networking cocktail, rozmowy B2B

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w wydarzeniu poprzez formularz na stronie CCIFP >>>.

Zgłoszenia przyjmujemy do 10.03.2015. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

Więcej informacji >>>

 

KONTAKT: FRANCUSKO-POLSKA IZBA GOSPODARCZA (CCIFP), ccifp@ccifp.pl, www.ccifp.pl, tel. 022 690 68 80.