TTIP: Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie z internetowych konsultacji publicznych

TTIP: Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie z internetowych konsultacji publicznych w sprawie ochrony inwestycji i rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem (ISDS) w umowie o transatlantyckim partnerstwie handlowo-inwestycyjnym (TTIP).

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/march/tradoc_153315.pdf

Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie z internetowych konsultacji publicznych w sprawie ochrony inwestycji i rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem (ISDS) w umowie o transatlantyckim partnerstwie handlowo-inwestycyjnym (TTIP). Ochrona inwestycji i ISDS stanowią istotny element debaty publicznej na temat TTIP. W związku z powyższym w dniach od 27 marca do 13 lipca 2014 r. Komisja przeprowadziła konsultacje publiczne w celu dalszego rozwijania podejścia UE do tych kwestii. W ramach konsultacji przedstawiono propozycję stanowiska UE i zwrócono się o przekazywanie opinii zwrotnej, aby zapewnić osiągnięcie właściwej równowagi między ochroną inwestorów a zabezpieczeniem prawa i zdolności UE i państw członkowskich do regulacji w interesie publicznym.