Umowa handlowa ze Stanami (TTIP): ósma runda negocjacyjna

Wokół TTIP od miesięcy narastają niebezpieczne mity dotyczące wyzwań płynących z tej umowy. Krytycznie wypowiadają się głównie organizacje pozarządowe i związki zawodowe. Jeden z najczęściej podnoszonych argumentów to brak przejrzystości negocjacji. W związku z tym Komisja Europejska podjęła wysiłki na rzecz zwiększenia transparentności procesu i promowania udziału społeczeństwa, na tyle, na ile jest to możliwe w przypadku negocjacji międzynarodowej umowy handlowej.

Od rozpoczęcia dwustronnych rozmów o Transatlantyckim Partnerstwie w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) pomiędzy UE i USA staramy się informować Państwa o ich przebiegu i brać aktywny udział prezentując poglądy polskiego i europejskiego biznesu.

Przy okazji ósmej rundy negocjacji (o poprzedniej, siódmej rundzie pisaliśmy tutaj), KE zorganizowała cykliczne już spotkanie dla wszystkich zainteresowanych postępem prac. Poniżej prezentujemy krótką relację z tej całodziennej sesji.

Spotkanie podzielone było na dwie części: przedpołudniową, podczas której w kilkuminutowych wystąpieniach swoje poglądy prezentowały sektory, oraz popołudniowy briefing głównych negocjatorów USA i UE.

W trakcie porannego spotkania odbyły się cztery równoległe warsztaty poświęcone różnym tematom (regulacje, rolnictwo, zrównoważony rozwój, IPR i usługi cyfrowe, usługi i inwestycje). Szczegółowy program znaleźć można tutaj.

Podczas sesji poświęconej kwestiom regulacyjnym, tak prezentowały się postulaty kilku wybranych sektorów:

• Farmacja
Stowarzyszenie producentów leków generycznych (EGA i GPHA) wskazywało na pozytywne skutki TTIP. Podkreślono, że istotne jest wzajemne uznawanie praktyk produkcji, co powinno znacząco zredukować koszty. Zwrócono także uwagę na postulat wyłączenia kwestii harmonizacji własności intelektualnej (prawa patentowego) z zakresu negocjowanej umowy.

Z kolei EFPIA, stowarzyszenie reprezentujące innowacyjny przemysł farmaceutyczny, wskazało na konieczność konwergencji regulacji, wzmocnienie ochrony prawa własności intelektualnej oraz dostęp do rynku i ograniczenie wymogów testów klinicznych.

• Chemia
Głównymi postulatami sektora były: ujednolicenie wymagań dotyczących etykietowania, ograniczenie obowiązków celnych, dostęp do źródeł energii i surowców oraz współpraca regulatorów krajowych (USA-UE).

• Motoryzacja
Jednym z głównych postulatów jest wypełnienie luk w systemach ochrony własności intelektualnej, wypracowanie wspólnych standardów (szczególnie bezpieczeństwa), współpraca regulacyjna i wzajemne uznawanie.

• Moda
Najważniejsze kwestie z punktu widzenia sektora to wprowadzenie elastycznych zasad ustalania kraju pochodzenia oraz wspólnej listy substancji niedozwolonych.

• Elektroinżynieria
Wprowadzenie wspólnych zasad ustalania kraju pochodzenia, ujednoliconych standardów technologicznych oraz współpracy regulacyjnej to główne priorytety tego sektora.

• Sektor budowlany
Wśród prezentowanych priorytetów najważniejsze wydają się harmonizacja standardów i wymogów związanych z ochroną środowiska.

Cześć popołudniowa poświęcona była ogólnej prezentacji stanowisk stron przez głównych negocjatorów. W odróżnieniu od rundy siódmej, tym razem dyskutowane były prawie wszystkie tematy (poza ISDS i konkurencją). Zapowiedziano również publikację skonsolidowanych tekstów w co najmniej siedmiu dziedzinach. Warto zwrócić uwagę, że UE przedstawiła już m.in. propozycję tekstu dotyczącego współpracy legislacyjnej.

Istotne fakty:

  • negocjacje nt. regulacji sektorowych prowadzą regulatorzy a nie pracownicy ministerstw,
  • negocjatorzy porównują systemy prawne w konkretnych sektorach, aby móc określić zakres ewentualnej harmonizacji przepisów,
  • na przykładzie farmacji dyskutowane są dobre praktyki, wzajemne uznawanie inspekcji i testów,
  • w budzącym kontrowersje temacie własności intelektualnej negocjatorzy poinformowali, że ich celem jest zapewnienie wysokich standardów ochrony i określenie obszarów , w których możliwa jest współpraca także w relacjach z krajami trzecimi.

Czego oczekuje biznes?
Środowisko biznesowe liczy na szybkie podpisanie ambitnego porozumienia. Biorąc pod uwagę nasilającą się negatywną kampanię społeczną, niezmiernie istotnym jest wykazanie konkretnego postępu w negocjacjach, jak również wskazanie korzyści ekonomiczno-społecznych płynących z zawarcia umowy pomiędzy dwoma największymi gospodarkami świata.

W tym kontekście przypominamy, że przedstawiliśmy już wstępny materiał Konfederacji Lewiatan, który opracowany został we współpracy z przedstawicielami kilku sektorów - kosmetycznego, farmaceutycznego i energii. Wiemy jednak, że inne sektory także zidentyfikowały najważniejsze ze swego punktu widzenia postulaty. Jeśli uznacie Państwo, że powinny one zostać uwzględnione w opracowaniu Konfederacji Lewiatan, w szczególności jeśli Państwa poglądy różnią się od wyrażonych przez europejskie stowarzyszenia sektorowe, prosimy o przekazanie uwag bezpośrednio do opiekuna Państwa firmy/związku lub na adres mailowy atrzop@konfederacjalewiatan.pl.