W kogo uderzą nowe wymogi emisyjne dla silników spalinowych?

Na pierwszy rzut oka projekt rozporządzenia w sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji i homologacji w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do niedrogowych maszyn ruchomych (COM/2014/0581 final - 2014/0268, tzw. rozporządzenie NRMM) wydaje się sugerować wąski krąg zainteresowanych podmiotów i wysoce techniczną naturę regulacji. Jednakże po dokładniejszej analizie tekstu można zauważyć, że projekt ma szeroki zakres przedmiotowy, obejmujący zarówno silniki do małych maszyn (np. stosowanych w ogrodzie), jak i do maszyn budowlanych, rolniczych, a także do lokomotyw i barek rzecznych.

Rozporządzenie ma na celu przede wszystkim zaostrzenie limitów emisji z ww. silników, a w niektórych przypadkach doprowadzenie do wyparcia silników diesla stosowanych w pewnych typach maszyn (np. używanych w sektorze żeglugi śródlądowej). Ponadto zakłada obniżenie barier regulacyjnych wynikających z rozbieżnych wymogów europejskich i amerykańskich dot. emisji w kontekście planowanej umowy TTIP.

Po wstępnej analizie tekstu przez ekspertów Konfederacji Lewiatan stawiamy tezę, że nie tylko producenci poniosą koszty wdrożenia ekologicznie oszczędnych rozwiązań do bieżącej i przyszłej produkcji. Silniki spełniające nowe wymogi są z definicji większe niż te obecnie stosowane. To może prowadzić do konieczności przeprojektowania maszyn i wzrostu ich cen także dla użytkowników końcowych. Projekt wpłynie zatem nie tylko na producentów silników, ale także na producentów maszyn i ich odbiorców.

Rozporządzenie znajduje się aktualnie na etapie pierwszego czytania w Radzie (grupa robocza ds. harmonizacji technicznej) i Parlamencie Europejskim (Komisja ENVI), gdzie do raportu poseł Gardnini zostały już złożone poprawki. Prace w Radzie toczą się nieco wolniej, dlatego jest jeszcze możliwość wpłynięcia na stanowisko rządu PL w tej sprawie.

Tym bardziej zachęcamy Państwa (szczególnie wspomniane wyżej sektory) do zapoznania się z tekstem legislacyjnym i przekazania swoich uwag na adres astaniewska@konfederacjalewiatan.pl oraz atrzop@konfederacjalewiatan.pl.