W sierpniu bezrobocie poniżej 10 proc.

Stopa bezrobocia w marca wyniosła 11,7 proc., w lutym wynosiła 12 proc. - poinformował Główny Urząd Statystyczny

Komentarz dr Grzegorza Baczewskiego, dyrektora departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji Lewiatan

Główny Urząd Statystyczny potwierdził wcześniejsze szacunki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, że stopa bezrobocia w marcu wyniosła 11.7 proc. i spadła o 0,3 pkt. proc. w stosunku do lutego. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1,8606 mln i była wyższa niż przed miesiącem o 58,1 tys., ale w ujęciu rocznym spadła aż o 321,6 tys. osób (czyli niemal 15 proc.). Zwykle na polskim rynku pracy doświadczamy w tym okresie wzrostu lub stabilizacji wysokiego poziomu bezrobocia, co wiąże się z tzw. sezonowością rynku pracy. W zimie część firm ogranicza aktywność, równocześnie redukując zatrudnienie, a następnie utrzymuje ten niski poziom zatrudnienia do kwietnia. W tym roku mamy jednak do czynienia ze szczególnie łagodnym przebiegiem zimy w Polsce, więc wpływ czynników związanych z klimatem np. w branży budowlanej nie jest już tak istotny. Kolejnym czynnikiem, który powoduje, że bezrobocie w marcu spadło już drugi rok z rzędu jest szybsze i sprawniejsze przekazywanie środków Funduszu Pracy przeznaczonych na aktywizację zawodową do powiatowych urzędów pracy.

Należy jednak podkreślić zasadnicze znaczenie wpływu koniunktury gospodarczej na zatrudnienie. Pozytywne sygnały płyną z sektora przemysłowego, gdzie wskaźnik PMI w marcu utrzymał się na poziomie bliskim tego z lutego (55,1) i wciąż pozostaje wysoki wskazując na możliwą dalszą poprawę. W ramach tego wskaźnika już trzeci miesiąc z rzędu rósł subwskaźnik dotyczący zatrudnienia, co wskazuje, że w sektorze przemysłowym możemy spodziewać się dalszego wzrostu popytu na pracę.

Dzięki oddziaływaniu tych czynników stopa bezrobocia jest w marcu 2015 r. niższa o 1,8 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego roku, a urzędy pracy dysponują o ponad 10 tys. większą liczbą ofert pracy niż przed rokiem. Możemy zatem powiedzieć, że dobra sytuacja gospodarcza wreszcie zaczyna wyraźnie i pozytywnie przekładać się na rynek pracy. W kolejnych miesiącach możemy spodziewać się przyspieszenia tych pozytywnych zmian. Jeżeli nie nastąpi nic nieprzewidywalnego, w sierpniu stopa bezrobocia najprawdopodobniej spadnie poniżej poziomu 10 proc.
Konfederacja Lewiatan