Wizyty firm członkowskich Lewiatana w Brukseli

W maju br. odbyło się kilka wizyt firm członkowskich Konfederacji Lewiatan w Brukseli. Główne tematy poruszane podczas serii spotkań to: TTIP, Plan Inwestycyjny oraz zbliżająca się reforma Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (tzw. ETS). Wspólnie z reprezentantami firm członkowskich spotkaliśmy się z przedstawicielami polskiego rządu w Brukseli (Ministerstwa Gospodarki i Finansów), Komisji Europejskiej (DG TRADE, DG GROW) oraz posłami do Parlamentu Europejskiego (Danuta Huebner, Jan Olbrycht, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa). Cieszy nas, że nasi członkowie dostrzegają potrzebę obecności i prezentowania swych interesów w Brukseli. Poniżej przedstawiamy krótką relację z odbytych spotkań, która - mamy nadzieję - zachęci kolejne firmy do współpracy na poziomie UE.

W dniach 11-12 br. maja w Brukseli przebywał przedstawiciel firmy Polenergia, reprezentujący interesy polskiego sektora energetycznego i infrastruktury energetycznej. Spotkania dotyczyły Planu Inwestycyjnego, a w szczególności Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI). O Planie pisaliśmy już wielokrotnie (m.in. tutaj i tutaj), a w ubiegłym miesiącu nasze firmy członkowskie miały okazję spotkać się z Jyrki Katainenem, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej odpowiedzialnym za wdrożenie planu. Po dogłębnej analizie proponowanych tekstów legislacyjnych dostrzegliśmy pewne zagrożenia płynące ze zbyt restrykcyjnej oceny potencjalnych projektów przez Europejski Bank Inwestycyjny. Mogliśmy porozmawiać o tym zarówno z przedstawicielami polskiego rządu, jak i pracownikami Komisji Europejskiej oraz posłami do Parlamentu Europejskiego. Dzięki odbytym spotkaniom udało nam się przekonać rozmówców do wprowadzenia zapisów zabezpieczających interesy sponsorów projektów znajdujących się w końcowej fazie rozwoju.

Z kolei Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego (PZPK) odbył serię spotkań nt. negocjacji Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) pomiędzy UE a USA.  Polski przemysł kosmetyczny zwrócił uwagę na niezbędne minima negocjacyjne oraz przedstawił warunki brzegowe polskich MŚP sektora kosmetycznego w negocjacjach TTIP. Związek podkreślił potrzebę ujednolicenia definicji produktu kosmetycznego, harmonizacji składników kosmetycznych oraz warunków ich stosowania, wzajemnego uznawania oznakowania produktów oraz metod badawczych. Z posłami rozmawialiśmy także o raporcie przygotowywanym z własnej inicjatywy przez PE, którego dotychczasowe zapisy godziły w unijny sektor kosmetyczny.

Trzecią odwiedzającą Brukselę firmą była Grupa Azoty, z którą wspólnie przekonywaliśmy KE do konieczności zmiany założeń Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (tzw. ETS).