Wysyp dokumentów strategicznych w Brukseli: alerty branżowe

Tegoroczna wiosna w Brukseli obfituje w publikacje ważnych dokumentów strategicznych. Poniżej przedstawiamy te kluczowe z punktu widzenia poszczególnych branż i naszych firm członkowskich.

  • Uwaga firmy informatyczne: 28 kwietnia została ogłoszona agenda bezpieczeństwa na lata 2015-2020. Wśród głównych zagrożeń wymieniono m.in. cyberprzestępczość. Zgodnie z dokumentem jeszcze w 2015 roku Komisja zapoczątkuje działalność forum unijnego, w którym uczestniczyć będą przedsiębiorstwa z sektora informatycznego. Jego celem będzie zwalczanie propagandy terrorystycznej w internecie i mediach społecznościowych oraz oswojenie organów ścigania z nowymi technologiami szyfrowania.
  • Na 6 maja Komisja Europejska planuje opublikowanie strategii ds. cyfryzacji, za którą odpowiedzialny jest wiceprzewodniczący KE, Andrus Ansip. Komisarz Ansip przyjedzie z wizytą do Warszawy 14 maja br., podczas której odbędzie spotkanie w Przedstawicielstwie KE m.in. z udziałem ekspertów Lewiatana. Z kolei w drugiej połowie maja Biuro Lewiatana w Brukseli wraz z gabinetem komisarza Ansipa planuje ustalić szczegóły ekskluzywnego spotkania z naszymi firmami członkowskimi w Warszawie (drugiej połowa 2015 roku). To informacja ważna dla większości firm członkowskich, ponieważ kwestie cyfrowe dotyczą codziennego funkcjonowania przedsiębiorstw.
  • Uwaga firmy transportowe: w przygotowaniu jest Pakiet Drogowy (tzw. Road Package). Jego publikacja jest planowana na początek 2016 roku. Z nieoficjalnych informacji uzyskanych przez Biuro Lewiatana w Brukseli wynika, że poza kwestiami technicznymi, np. dostęp do rynku - kabotaż i wdrażanie regulacji dotyczących kabotażu - mogą się w nim pojawić kwestie społeczne, np. płaca minimalna czy czas odpoczynku kierowców. Jasno widać, że sposób zatrudniania pracowników mobilnych i delegowanych został wzięty pod lupę. 4 czerwca br. planowana jest publikacja agendy społecznej dla sektora transportu. Konfederacja Lewiatan będzie rozmawiała z wysoko postawionymi urzędnikami DG MOVE w pierwszej połowie maja na temat zawartości agendy i pakietu drogowego. Ponadto - BUSINESSEUROPE wysłała list do wybranych przedstawicieli Komisji Europejskiej, w którym prezentuje przypadki negatywnych konsekwencji  systemu EKAER na Węgrzech dla całej branży transportowej.
  • Na jesień 2015 roku planowana jest publikacja strategii rynku wewnętrznego UE - odpowiada za nią komisarz Elżbieta Bieńkowska. Będzie to ogromny, wieloaspektowy dokument. Znajdą się w nim m.in. innymi kwestie takie jak: usuwanie barier, lepsze stanowienie prawa, polityka przemysłowa uwzględniająca wyzwania klimatyczne. Nie zabraknie też odniesień do sektora energii i sposobów ułatwiania działalności MŚP.