Z przemysłem niemieckim o cyfryzacji i europejskiej (r)ewolucji przemysłowej

12 października br. Gesamtmetall, Federacja Pracodawców Niemieckich z Sektora Stalowego i Przemysłu Elektrycznego, reprezentująca ponad 6 800 przedsiębiorstw zatrudniających w sumie prawie 2,2 mln pracowników, zorganizowała dyskusję  na temat zmian w przemyśle związanych z cyfryzacją.  Konfederacja Lewiatan była jedynym polskim przedstawicielem w tej debacie.

Wśród zaproszonych mówców był m.in. Dr Uwe Schrimer, Senior Vice President Corporate HR, Policies ans Labour Relations z firmy Bosch, a w debacie partnerów społecznych wzięli udział Ineke Dezentje Hamming-Bluemink, Prezydent CEEMET oraz Andres Ferbe, Wiceprezydent IndustriAll Europe. Firmy Bosch nie trzeba przedstawiać, ale te dwie sektorowe organizacje partnerów społecznych pewnie warto. CEEMET to organizacja parasolowa przemysłu europejskiego, która reprezentuje ok. 200 000 przedsiębiorstw europejskich zatrudniających ok. 35 mln pracowników; Gesamtmetall jest członkiem CEEMET. Z kolei Europejski Związek Zawodowy IndustriALL reprezentuje prawie 7 mln pracowników w sektorze przetwórstwa, wydobywczym i energii w Europie. Wśród członków IndustriALL są Europejska Federacja Stalowa (EMF), Europejska Federacja Przemysłu Wydobywczego, Chemicznego i Energetycznego (EMCEF) czy Europejska Federacja Związków Zawodowych z sektora Tekstylnego, Odzieżowego i Skórzanego (ETUF, TCL).       

W wystąpieniu Wiceprezydenta firmy Bosch pojawiły się ciekawe wątki, które mogą być inspirujące dla członków KL z szeroko rozumianego sektora przemysłu:

  • Rewolucja cyfrowa powoduje, że przemysł musi zatrudniać większą liczbę specjalistów ds. IT - jest to wyzwanie dla firmy utożsamianej dotychczas z zatrudnianiem głównie inżynierów. Zmiana ta sprawia, że potrzeba nowych sposobów rekrutacji, ale także organizacji ich pracy w nowy sposób.
  • Ok. 45% osób zatrudnionych w dziale B&R w firmie Bosch to specjaliści ds. IT.
  • Ten typ pracowników ceni sobie wolność miejsca, czasu i sposobu wykonywania pracy - próba „wtłoczenia ich" w standardowe ramy umowy o pracę o stałych godzinach to prosta droga do ich odejścia.
  • Pracownicy posiadający pożądane kompetencje potrzebują autonomii, celu i otoczenia sprzyjającego ciągłemu dążeniu do doskonałości.
  • Cenne może być zrozumienie jak działają firmy informatyczne i całe ich klastry w Dolinie Krzemowej, ale nie należy tych rozwiązań kopiować 1:1.
  • Coraz więcej osób w przemyśle oczekuje, że będzie mogło wykonywać pracę w sposób mobilny; należy podkreślić, że praca w sposób mobilny nie oznacza więcej pracy!
  • Inspiracje przychodzą do firmy z zewnątrz i z nieformalnej wymiany - nowe praktyki HR powinny „wypychać" pracowników na zewnątrz firmy oraz tworzyć sytuacje sprzyjające nieformalnym spotkaniom.
  • Rewolucja cyfrowa powoduje potężne zmiany w przemyśle - nie tylko techniczne i technologiczne, ale wymusza zmiany sposobu zarządzania, a także funkcjonowania w oparciu o nowe modele biznesowe.

Partnerzy społeczni - przedstawiciele CEEMET i IndustriALL - jednym głosem mówili o potrzebie ciągłej edukacji zawodowej I dostosowywania się do zmieniającej się sytuacji. Uznali, że zdolności adaptacyjne to jedne z najcenniejszych kompetencji pracowników.   

To co uderzało w czasie tego spotkania: wniosek z rozmów przedstawicieli „twardego" sektora na temat zaawansowanych technicznie zmian jest taki, że pracownicy i zgodna z ich oczekiwaniami organizacja pracy oraz wdrożenie nowych modeli biznesowych to czynniki sukcesu. Czyżby przemysł musiał „zmięknąć", aby dać sobie radę z rewolucją przemysłową 4.0?