Inwestycje w innowacje - kto ryzykuje i dla kogo?

Państwo powinno wspierać przedsięwzięcia innowacyjne, bo nie ma wyboru. Jeżeli inne kraje stosują takie wsparcie, to ci, którzy tego nie robią, zostaną w tyle - mówił na EFNI Leszek Grabarczyk, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Udział państwa w pobudzaniu innowacyjności ma również szereg innych zalet. Zaangażowanie środków publicznych często powoduje, że projekt staje się atrakcyjniejszy w oczach inwestora prywatnego.

Jak przekonywała Patrycja Zielińska, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu SA, państwo jest również właścicielem wielkich firm, zwykle liderów w swoich branżach. Zaangażowanie ARP w projekt innowacyjny owocuje czasem także współpracą z taką firmą. Staje się ona wówczas współinwestorem i dostarcza start-upowi kluczowego wsparcia branżowego.

Realizacja projektów innowacyjnych ma w naszym kraju szczególną specyfikę ze względu na poziom i organizację ośrodków badawczych, która jest odmienna od uczelni na Zachodzie. Taka sytuacja nie pozwala stosować zagranicznych sposobów pomiarów.

Marek Borzestowski, partner w GIZA Polish Ventures wskazywał również na inne bariery. Same instrumenty finansowe nie zagwarantują bowiem rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych. Konieczne są także regulacje podatkowe i prawne, szczególnie w ramach spółek venture capital. Obecnie są one dwukrotnie opodatkowane, co czyni z Polski rynek nieatrakcyjny.

Potrzebujemy więc spójnego ekosystemu, wspierającego rozwój innowacji. Poza dobrymi uczelniami i przyjaznymi regulacjami budować powinna go także otwartość - również na obcokrajowców - oraz silne spółki transferu technologii. Warto również koncentrować się na branżach, w których już jesteśmy mocni.

Zdaniem Waldemara Preussnera, przewodniczącego Rady Nadzorczej PCC SE (Niemcy), współpraca w zakresie innowacji musi być powiązana z udziałem osób, które w dane przedsięwzięcie są zaangażowane finansowo - wzmacnia to bowiem ich motywację.

Zdaniem uczestników generalnym celem powinno być po prostu zwiększanie udziału w PKB firm, które obracają wiedzą oraz maksymalizowanie liczby miejsc pracy związanych z tą sferą.

Moderatorem panelu był Tomasz Machała, redaktor naczelny naTemat.pl.

Partnerem wydarzenia byli: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP).

Więcej informacji na www.efni.pl i w mediach społecznościowych.

Fotogaleria

 

***

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI to międzynarodowy kongres środowisk biznesowych z udziałem wybitnych przedstawicieli świata polityki, kultury, nauki i mediów. Organizowane jest od 2011 r. przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE, Miastem Sopot oraz polskimi i międzynarodowymi firmami i instytucjami. Celem Forum jest wypracowywanie pomysłów na silną Europę i konkurencyjną gospodarkę, otwartą na trendy cywilizacyjne i technologiczne. Tegoroczna edycja EFNI odbędzie się w dniach 30.09- 1-2.10.2015 r. w Sopocie, a jej hasłem przewodnim jest pytanie: „Europa i świat wobec rosnących nierówności społecznych, radykalizmów i zagrożeń geopolitycznych."

Więcej informacji: www.efni.pl

Patronat honorowy

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Parlament Europejski

Partnerzy instytucjonalni

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Komisja Europejska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Partnerzy strategiczni

MetLife, PKN ORLEN, PZU, Totalizator Sportowy, „Dziennik Gazeta Prawna", Grupa Onet.pl, TVP SA

Partner Gali otwarcia

Bank Pekao S.A.

Partnerzy główni

Biznes.pl, BMW Group, Citi Handlowy, Discovery NETWORKS CEEMEA, „Forbes", France 24, Intel, Microsoft, „Newsweek", Orange Polska, „Parkiet", PKP S.A., Silvermedia

Partnerzy wspierający

AMS, „Bloomberg BusinessWeek Polska", „Gazeta Wyborcza", Havas Worldwide, „Liberté!", McCANN Worldgroup, PAP, PGNiG SA, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Wydobywczego, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, „Puls Biznesu", Starcom MediaVest Group, Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska", „Warsaw Business Journal Observer", Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan

Partnerzy merytoryczni

Ashoka, Aspen Institute Prague, Centrum Stosunków Międzynarodowych, demosEUROPA - Centrum Strategii Europejskiej, ECFR, Instytut Spraw Publicznych, POLITYKA INSIGHT, Res Publica Nowa, THINKTANK, Global Compact w Polsce - Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact, Światowa Akademia Sztuki i Nauki

Partner logistyczny

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Oficjalny przewoźnik

PLL LOT

Producent wykonawczy

IDFX