Świat zazdrości Europie jednolitego rynku

O przyszłości wspólnego rynku, likwidowaniu barier, rozwijaniu dialogu społecznego, skutkach kryzysu dla jednolitego europejskiego rynku rozmawiano na sesji plenarnej „Rynek, ale jaki? Jak powinna wyglądać nowa strategia jednolitego rynku UE?" w ramach Europejskiego Forum Nowych Idei.

Jerzy Buzek, przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego wyraził opinię, że wspólny rynek europejski jest punktem odniesienia dla wielu regionów świata. Został on doskonale zaprojektowany, ale jeszcze nie do końca wdrożony. Dzisiaj kluczowa jest budowa wspólnego rynku cyfrowego. Dzięki cyfryzacji chcemy zwiększyć innowacyjność i konkurencyjność, a przez to przyspieszyć wzrost gospodarczy, który pozwoli tworzyć więcej miejsc pracy. Równie ważny jest również wspólny rynek energetyczny. Dzisiaj różne ceny gazu importowanego ze Wschodu uniemożliwiają uczciwą konkurencję na rynku europejskim. Dochodzi do tego też duże zróżnicowane cen energii elektrycznej, a w niektórych krajach jest ona wręcz dotowana - dodał Buzek.

Na pytanie, czy mamy wspólny rynek można udzielić odpowiedzi tak lub nie - zauważył Roland Freudenstein, zastępca dyrektora ds. Naukowych w Wilfried Martens Centre for European Studies. Pojawia się coraz więcej przeszkód we wdrażaniu wspólnego rynku. Stoją za nimi różne grupy lobbingowe, np. związki zawodowe, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe. Te grupy uważają, że jednolity rynek jest potrzebny, ale w niektórych dziedzinach, ich dotyczących, musi być jednak ograniczony. Unia Europejska od sześciu lat funkcjonuje w trybie awaryjnym, gasi pożary i ma coraz mniej czasu na myślenie strategiczne.

Tomasz Husak, szef gabinetu komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MSP zapowiedział, że Komisja Europejska będzie dążyć do likwidacji dyskryminacji na rynku wewnętrznym i znoszenia barier, które zniechęcają do aktywności.

Wojciech Szpil, prezes zarządu Totalizatora Sportowego powiedział, że wspólny rynek może zagrozić loteriom narodowym, z których zysk przeznaczany jest przecież na sport, kulturę czy różne cele charytatywne. - Stanie się tak jeśli pozwolimy na swobodny rozwój gier online.  Chcemy o tym rozmawiać z Komisją Europejską - dodał. Prezes Totalizatora Sportowego stwierdził, że każda wymiana poglądów jest czymś niezwykle wartościowym, a szczególnie w trudnych dla Europy czasach. - Wykorzystajmy więc za wszelką cenę potencjał wartościowych osób reprezentujących różne idee. Wierzę, że i tym razem przyniesie nam to wymierne korzyści - wyraził nadzieję Wojciech Szpil.

Pierre Buhler, ambasador Francji w Polsce zauważył, że aby ograniczyć eurosceptycyzm w wielu krajach, np. Grecji, Hiszpanii, we Włoszech, trzeba poprawić funkcjonowanie modelu społecznego gospodarki, który zapewni lepszą edukację, służbę zdrowia. Potrzebne jest też ożywienie dialogu społecznego w Europie ponieważ dzisiaj relacje między biznesem a światem pracowniczym wyglądają źle.

Partnerem sesji plenarnej był Totalizator Sportowy.

Fotogaleria

 

***

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI to międzynarodowy kongres środowisk biznesowych z udziałem wybitnych przedstawicieli świata polityki, kultury, nauki i mediów. Organizowane jest od 2011 r. przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE, Miastem Sopot oraz polskimi i międzynarodowymi firmami i instytucjami. Celem Forum jest wypracowywanie pomysłów na silną Europę i konkurencyjną gospodarkę, otwartą na trendy cywilizacyjne i technologiczne. Tegoroczna edycja EFNI odbędzie się w dniach 30.09- 1-2.10.2015 r. w Sopocie, a jej hasłem przewodnim jest pytanie: „Europa i świat wobec rosnących nierówności społecznych, radykalizmów i zagrożeń geopolitycznych."

Więcej informacji: www.efni.pl

Patronat honorowy

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Parlament Europejski

Partnerzy instytucjonalni

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Komisja Europejska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Partnerzy strategiczni

MetLife, PKN ORLEN, PZU, Totalizator Sportowy, „Dziennik Gazeta Prawna", Grupa Onet.pl, TVP SA

Partner Gali otwarcia

Bank Pekao S.A.

Partnerzy główni

Biznes.pl, BMW Group, Citi Handlowy, Discovery NETWORKS CEEMEA, „Forbes", France 24, Intel, Microsoft, „Newsweek", Orange Polska, „Parkiet", PKP S.A., Silvermedia

Partnerzy wspierający

AMS, „Bloomberg BusinessWeek Polska", „Gazeta Wyborcza", Havas Worldwide, „Liberté!", McCANN Worldgroup, PAP, PGNiG SA, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Wydobywczego, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, „Puls Biznesu", Starcom MediaVest Group, Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska", „Warsaw Business Journal Observer", Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan

Partnerzy merytoryczni

Ashoka, Aspen Institute Prague, Centrum Stosunków Międzynarodowych, demosEUROPA - Centrum Strategii Europejskiej, ECFR, Instytut Spraw Publicznych, POLITYKA INSIGHT, Res Publica Nowa, THINKTANK, Global Compact w Polsce - Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact, Światowa Akademia Sztuki i Nauki

Partner logistyczny

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Oficjalny przewoźnik

PLL LOT

Producent wykonawczy

IDFX