EFNI wystartowało w Pendolino

Dziś w Sopocie rozpoczyna się V Europejskie Forum Nowych Idei. Przewodni temat Forum to nierówności społeczne, radykalizmy i zagrożenia geopolityczne w Europie. Ponad 1300 uczestników z 37 krajów debatować będzie m.in. o przyszłości kontynentu i Unii Europejskiej, gospodarczych, społecznych i kulturowych kosztach i korzyściach migracji, cyberbezpieczeństwie.

Forum rozpoczęła debata w Pendolino na trasie Warszawa-Sopot. Dyskusja dotyczyła głównie kwestii imigrantów, Europy opiekuńczej i nierówności społecznych.

- To dobrze, iż w USA, Europie zachodniej i Polsce rozpoczął się intelektualny ferment dotyczący społecznych nierówności. Jest dzięki temu szansa, że znajdą się jakieś nowe dobre rozwiązania tego problemu. W Polsce nierówności się zmniejszają, szybciej bogacą się biedniejsi niż bogaci, takie przynajmniej wnioski płyną z Diagnozy Społecznej 2015, badań prof. Janusza Czapińskiego - powiedziała Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan. Jakub Karnowski, Prezes PKP dodał, że w Polsce w ostatniej dekadzie współczynnik Giniego obniżał się.

Andrzej Lubowski, ekonomista, stwierdził natomiast, że ostatnie badania Międzynarodowego Funduszu Walutowego wyraźnie pokazują,  że nadmierne nierówności spowalniają wzrost gospodarczy. Jest to więc dodatkowa motywacja, by te różnice niwelować. Niektóry uczestnicy dyskusji wyrazili obawy, że najnowsza fala uchodźców będzie niestety sprzyjać pogłębianiu się nierówności.

Debatę w Pendolino prowadzili: Piotr Stasiński, zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej, Aleksandra Sobczak, szefowa działu gospodarczego Gazety Wyborczej, Łukasz Lipiński, analityk Polityki Insight, Krzysztof Materna, producent i reżyser telewizyjny.


EFNI to ponad 64 godziny wydarzeń programowych, premiery raportów i książek oraz wydarzenia towarzyszące. Wśród gości będą m.in. Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, wiceprezydent BUSINESSEUROPE, Jerzy Buzek, przewodniczący Rady Programowej EFNI, Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, Luigi Lovaglio, prezes zarządu Bank Pekao S.A., Emma Marcegaglia, prezydent BUSINESSEUROPE, Jeffrey Sachs, dyrektor The Earth Institute, Columbia University, Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny LIBERTÉ!, Rainer Mϋnz, kierownik Centrum badań i transferu wiedzy Erste Group. 

Więcej informacji na www.efni.pl i w mediach społecznościowych.

 

***

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI to międzynarodowy kongres środowisk biznesowych z udziałem wybitnych przedstawicieli świata polityki, kultury, nauki i mediów. Organizowane jest od 2011 r. przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE, Miastem Sopot oraz polskimi i międzynarodowymi firmami i instytucjami. Celem Forum jest wypracowywanie pomysłów na silną Europę i konkurencyjną gospodarkę, otwartą na trendy cywilizacyjne i technologiczne. Tegoroczna edycja EFNI odbędzie się w dniach 30.09- 1-2.10.2015 r. w Sopocie, a jej hasłem przewodnim jest pytanie: „Europa i świat wobec rosnących nierówności społecznych, radykalizmów i zagrożeń geopolitycznych."

Więcej informacji: www.efni.pl

Patronat honorowy

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Parlament Europejski

Partnerzy instytucjonalni

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Komisja Europejska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Partnerzy strategiczni

MetLife, PKN ORLEN, PZU, Totalizator Sportowy, „Dziennik Gazeta Prawna", Grupa Onet.pl, TVP SA

Partner Gali otwarcia

Bank Pekao S.A.

Partnerzy główni

Biznes.pl, BMW Group, Citi Handlowy, Discovery NETWORKS CEEMEA, „Forbes", France 24, Intel, Microsoft, „Newsweek", Orange Polska, „Parkiet", PKP S.A., Silvermedia

Partnerzy wspierający

AMS, „Bloomberg BusinessWeek Polska", „Gazeta Wyborcza", Havas Worldwide, „Liberté!", McCANN Worldgroup, PAP, PGNiG SA, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Wydobywczego, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, „Puls Biznesu", Starcom MediaVest Group, Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska", „Warsaw Business Journal Observer", Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan

Partnerzy merytoryczni

Ashoka, Aspen Institute Prague, Centrum Stosunków Międzynarodowych, demosEUROPA - Centrum Strategii Europejskiej, ECFR, Instytut Spraw Publicznych, POLITYKA INSIGHT, Res Publica Nowa, THINKTANK, Global Compact w Polsce - Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact, Światowa Akademia Sztuki i Nauki

Partner logistyczny

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Oficjalny przewoźnik

PLL LOT

Producent wykonawczy

IDFX