Europa potrzebuje jednolitego rynku energetycznego

Jak powinna wyglądać współpraca regionalna w Europie Środkowo-Wschodniej? Jaką rolę może odgrywać Polska w procesie budowy regionalnej współpracy w obszarze energii? - zastanawiali się uczestnicy okrągłego stołu „Energia dla regionu. Co oznacza solidarność energetyczna w Europie Środkowo-Wschodniej?", który odbył się w ramach Europejskiego Forum Nowych Idei.

Grzegorz Górski, prezes zarządu Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki w swoim wprowadzeniu do dyskusji zauważył, że stoimy przed wyzwaniem nowej konstrukcji rynku energetycznego w Europie i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii.

Gość specjalny Maroš Sefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz UE ds. unii energetycznej podkreślił, że Europa jako największa gospodarka świata nie ma jednolitego rynku energetycznego.

- Mamy różne polityki poszczególnych krajów, inne podejście do innowacji, polityki klimatycznej. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera unia energetyczna. Musimy wzmocnić współpracę regionalną. Polska powinna mocniej uczestniczyć w wymianie energii i gazu z sąsiadami - Czechami, Słowacją. Niestety nadal nie możemy mówić o płynnym rynku gazowym w Europie Wschodniej i Środkowej. Chodzi o rozbudowę sieci połączeń między krajami, co zapewni nam bezpieczeństwo energetyczne. Chodzi też o większą dywersyfikację dostaw energii i gazu - powiedział Sefčovič.

Do stworzenia jednolitego rynku gazu w Europie wzywał też Jarosław Bauc, wiceprezes zarządu ds. finansowych PGNiG. Jego zdaniem gaz w Polsce jest sprawą polityczną, ponieważ aż 61 proc. jego dostaw realizuje rosyjski Gazprom. To budzi różne niepokoje. Chociaż z drugiej strony w naszym bilansie energetycznym gaz stanowi tylko 3,9 proc.

Jacek Piekacz, dyrektor ds. regulacji i relacji zewnętrznych w EDF Polska SA zwrócił uwagę, że konieczne jest określenie przez Komisję Europejską zakresu publicznej interwencji na rynku energetycznym. W Polsce branża ponosi ogromne koszty ochrony środowiska i nie może liczyć na żadne zachęty do nowych inwestycji.

Zbigniew Prokopowicz, CEO Polenergia mówił o odnawialnych źródłach energii. W jego opinii tańsza energia odnawialna spowoduje wygaszanie elektrowni korzystających z tradycyjnych paliw. Nasz kraj przechodząc na źródła odnawialne, rezygnując przy tym z węgla i gazu, będzie musiał ściśle zacieśniać współpracę regionalną.

Do współpracy w regionie nawiązał Peter Csiba, CEO MVM Hungarian Electricity Ltd. - Wymaga ona zaufania między państwami i jest potrzebna, ponieważ kraje nie są w stanie samodzielnie realizować wielkich projektów.

Za ujednoliceniem rynku energetycznego opowiedział się Arnold Weiss, kierownik biura w Wiedniu firmy EPEX Spot SE.

- Komisja Europejska powinna w tym pomóc, szczególnie w odniesieniu do krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Potrzebne są inwestycje w infrastrukturę. Należy się też zastanowić, jak ma być skonstruowany rynek energetyczny - dodał Weiss.

Partnerem okrągłego stołu byli Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki i PGNiG.

Partnerem instytucjonalnym okrągłego stołu była Komisja Europejska.

Partnerem Merytorycznym spotkania był Instytut Spraw Publicznych.

 

Fotogaleria

 

***

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI to międzynarodowy kongres środowisk biznesowych z udziałem wybitnych przedstawicieli świata polityki, kultury, nauki i mediów. Organizowane jest od 2011 r. przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE, Miastem Sopot oraz polskimi i międzynarodowymi firmami i instytucjami. Celem Forum jest wypracowywanie pomysłów na silną Europę i konkurencyjną gospodarkę, otwartą na trendy cywilizacyjne i technologiczne. Tegoroczna edycja EFNI odbędzie się w dniach 30.09- 1-2.10.2015 r. w Sopocie, a jej hasłem przewodnim będzie pytanie: „Europa i świat wobec rosnących nierówności społecznych, radykalizmów i zagrożeń geopolitycznych."

Więcej informacji: www.efni.pl

 

Patronat honorowy

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Parlament Europejski

Partnerzy instytucjonalni

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Komisja Europejska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Partnerzy strategiczni

MetLife, PKN ORLEN, PZU, Totalizator Sportowy, „Dziennik Gazeta Prawna", Grupa Onet.pl, TVP SA

Partner Gali otwarcia

Bank Pekao S.A.

Partnerzy główni

Biznes.pl, BMW Group, Citi Handlowy, Discovery NETWORKS CEEMEA, „Forbes", France 24, Intel, Microsoft, „Newsweek", Orange Polska, „Parkiet", PKP S.A., Silvermedia

Partnerzy wspierający

AMS, „Bloomberg BusinessWeek Polska", „Gazeta Wyborcza", Havas Worldwide, „Liberté!", McCANN Worldgroup, PAP, PGNiG SA, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Wydobywczego, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, „Puls Biznesu", Starcom MediaVest Group, Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska", „Warsaw Business Journal Observer", Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan

Partnerzy merytoryczni

Ashoka, Aspen Institute Prague, Centrum Stosunków Międzynarodowych, demosEUROPA - Centrum Strategii Europejskiej, ECFR, Instytut Spraw Publicznych, POLITYKA INSIGHT, Res Publica Nowa, THINKTANK, Global Compact w Polsce - Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact, Światowa Akademia Sztuki i Nauki

Partner logistyczny

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Oficjalny przewoźnik

PLL LOT

Producent wykonawczy

IDFX