Apteka dla aptekarza

Projekt zmian w funkcjonowaniu aptek, przedstawiony na posiedzeniu parlamentarnego zespołu ds. regulacji rynku farmaceutycznego, ingeruje w konstytucyjną zasadę prowadzenia działalności gospodarczej - uważa Konfederacja Lewiatan.

Aptekę będzie mógł założyć i prowadzić tylko farmaceuta. Dodatkowo jednego właściciela mogłyby mieć maksymalnie cztery placówki.

Konfederacja Lewiatan w stanowisku dotyczącym projektu ustawy Prawo farmaceutyczne napisała, że w latach 90 -tych XX wieku, kiedy opracowywano nowe zasady działalności aptecznej zdecydowano uwolnić ten rynek i pozwolić, aby prowadzenie apteki było możliwe również przez osoby niemające wykształcenia farmaceutycznego. Niemniej jednak wprowadzono warunek, że w aptece musi być zatrudniony kierownik apteki - farmaceuta. W ten sposób państwo zabezpieczyło pacjentów i zagwarantowało, że to farmaceuta nadal odpowiadał za działalność merytoryczną apteki.

- Nowy projekt Prawa farmaceutycznego idzie pod prąd tym zasadom, ponieważ zakłada, że tylko farmaceuta będzie mógł być właścicielem apteki. Zabezpiecza komfort pracy aptekarza, zapominając zupełnie o dobru pacjenta (konsumenta) - mówi dr Dobrawa Biadun, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Niezrozumiały jest zapis o możliwości posiadanie maksymalnie 4 aptek. Skoro celem ma być wprowadzenie zasady „apteka dla aptekarza" jedynym słusznym krokiem powinno być ograniczenie liczby posiadanych aptek do jednej. Nie wiadomo jakie przesłanki przemawiają za określeniem takiej a nie innej liczby aptek. Niemniej jednak takie rozwiązanie preferuje tylko mikroprzedsiębiorstwa.

Projekt ustawy przewiduje ograniczenie możliwości otwarcia apteki, gdy w odległości 1 km znajduje się inna placówka. To zła propozycja, w żaden sposób nie korespondująca z mapą potrzeb pacjentów.

Zdaniem Lewiatana projektowane zmiany nie wpłyną na dostępność leków w Polsce, ani nie zachęcą do zakładania aptek w mniejszych miejscowościach. Dodatkowo rynek zostanie na wiele lat zamknięty dla wszystkich, również dla farmaceutów, którzy poprzez zakazy demograficzne i geograficzne nie będą mogli rozpocząć działalności.

Konfederacja Lewiatan