Artykuł Przemysława Pruszyńskiego w Pulsie Biznesu

O propozycjach rządu karania więzieniem za oszustwa VAT pisze w dzisiejszym wydaniu „Pulsu Biznesu" Przemysław Pruszyński, ekspert Konfederacji Lewiatan.

W artykule „ Kontrowersyjne 25 lat więzienia za wyłudzenie VAT" podkreśla, że nie budzi wątpliwości, że ktoś, kto podrabia lub przerabia fakturę w celu osiągnięcia korzyści majątkowej powinien liczyć się z sankcją karną - nawet bardzo surową. Jednak minister sprawiedliwości poszedł krok dalej i uznał, że tej samej karze podlegać będzie osoba, która wystawia fakturę dotyczącą towarów lub usług o znacznej wartości i podaje w niej nieprawdę co do okoliczności mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej.

Konfederacja Lewiatan