Forum Biznesowe Indie - Europa

8-9 grudnia 2016 r. w New Delhi odbędzie się Trzecie Forum Biznesowe Indie - Europa, organizowane przez Federację Indyjskich Izb Handlu i Przemysłu (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry -  FICCI) pod patronatem indyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. FICCI jest jedną z trzech głównych organizacji zrzeszających indyjski biznes (http://ficci.in/about-ficci.asp). Forum Biznesowe Indie - Europa ma przyczynić się do zacieśnienia relacji gospodarczych pomiędzy Indiami, a Europą oraz posłużyć jako platforma do nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych.

Wydarzenie będzie miało wielosektorowy charakter - organizatorzy mają zamiar skupić się na promocji współpracy w sektorze motoryzacyjnym, produkcji rolno-spożywczej, czystych technologiach, zaawansowanych technologiach produkcyjnych, infrastrukturze (w tym w szczególności dla tzw. smart cities), technologiach informacyjnych, logistyce, naukach przyrodniczych, energii odnawialnej i rozwoju umiejętności. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Forum www.ie29bf.in .

Departament Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Indyjsko - Polska Izba Handlowo-Przemysłowa zapraszają do udziału w wizycie z komponentem gospodarczym w Indiach, której celem będzie udział w Forum. Do uczestnictwa pragniemy zachęcić przede wszystkim polskie firmy technologiczne. Walorem tego wydarzenia będzie możliwość odbycia interesujących spotkań B2B. Poza kontaktami w ramach Forum, polskie firmy będą mogły liczyć na organizację indywidualnych spotkań biznesowych oraz imprezy typu business mixer z indyjskimi przedsiębiorcami w formule dwustronnej.

Prosimy o potwierdzenie zainteresowania w terminie do 10 listopada 2016 r., poprzez odesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego wraz z logo firmy i zdjęciem przedstawiciela na adres tomasz.wisniewski@msz.gov.pl oraz rejestrację na stronie Forum http://www.ie29bf.in/registration.html. Prosimy również o wskazanie parterów biznesowych, z którymi chcieliby Państwo odbyć spotkania typu B2B (2-3 podmioty).

Szczegóły logistyczne i organizacyjne przekazane zostaną podmiotom, które wyrażą chęć udziału. Przeloty i noclegi finansowane są ze środków własnych uczestników. Udział w Forum jest bezpłatny.

 

Więcej informacji:

Tomasz Wiśniewski

Radca
Departament Współpracy Ekonomicznej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Al. J. Ch. Szucha 21, 00-580 Warszawa,
Telefon: +48 22 523 81 52  Faks: +48 22 523 91 49
www.msz.gov.pl