Głos Lewiatana jest słyszalny w Polsce i Europie

W liście wystosowanym do wicepremiera Mateusza Morawieckiego Konfederacja Lewiatan nie zgadza się z jego stwierdzeniem, które padło na spotkaniu z przedsiębiorcami w Opolu, że poprzez rozproszenie, głos polskich organizacji pracodawców jest zupełnie niesłyszalny w Brukseli i słabo słyszalny w Warszawie.

Taka opinia znalazła się w relacji ze spotkania wicepremiera Mateusza Morawieckiego w Opolu 5 sierpnia 2016 r. (Gazeta Wyborcza, za PAP).

Konfederacja Lewiatan od początku swojego istnienia stawia na profesjonalizm w działaniu, wysoką jakość merytoryczną i budowanie relacji międzynarodowych, tak istotnych w globalizującym się i dynamicznie zmieniającym się świecie. Podejście takie przynosi rezultaty. Lewiatan jako jedyna organizacja pracodawców z Polski ma swoje biuro w Brukseli oraz jest członkiem BussinesEurope - europejskiej organizacji biznesu i jest postrzegana jako najważniejszy wyraziciel interesów polskich firm w Unii Europejskiej. Brukselskie biuro Lewiatana powstało już w 2001 r. Wśród sukcesów Lewiatana wymienić można, istotne jeszcze przed akcesją do Unii Europejskiej - wydłużenie i wprowadzenie okresów dostosowawczych dla polskiego przemysłu do przepisów UE w okresie wchodzenia do Unii (np. dla firm farmaceutycznych), a z ostatnich działań - niedopuszczenie do przyjęcia przez Polskę zasad jednolitej ochrony patentowej, udział w europejskich negocjacjach dotyczących pakietu klimatycznego i energetycznego, czy doprowadzenie do zmian w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych,. Obecnie kluczowe działania dotyczą pakietu mobilności i zmian w dyrektywie o delegowaniu pracowników.

Lewiatan jest postrzegany jako istotny partner Przedstawicielstwa RP przy UE i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Współpracuje od lat przy organizacji wielu wydarzeń merytorycznych służących budowaniu relacji z urzędnikami Komisji Europejskiej i posłami do Parlamentu Europejskiego.

Także obecność Konfederacji Lewiatan w BusinessEurope stanowi istotny element działań na rzecz firm zrzeszonych w Lewiatanie. BE jest największą organizacją przedsiębiorców europejskich, zrzeszającą ponad 40 organizacji z różnych krajów, reprezentujących w sumie firmy zatrudniające ok. 120 mln pracowników. Lewiatan dba o to, by działania BE uwzględniały interesy przedsiębiorców działających w Polsce. Ma przedstawicieli w szeregu unijnych gremiach, jest obecny w kilkudziesięciu grupach roboczych w Brukseli. Dla wielu przedstawicieli brukselskiej administracji to Lewiatan jest głosem polskiego biznesu, a niejednokrotnie w ogóle głosem Polski.

To dla zwiększania naszego potencjału na arenie międzynarodowej Konfederacja Lewiatan organizuje od sześciu lat Europejskie Forum Nowych Idei w Sopocie - wielką, międzynarodową konferencję, z udziałem najwybitniejszych polityków i liderów opinii, w której co roku uczestniczy ponad 1000 osób.

Głos Lewiatana jest słyszalny w Polsce i w Europie. Co roku jego eksperci przygotowują ok. 300 - 350 opinii i stanowisk legislacyjnych. Lewiatan jest aktywnym członkiem Rady Dialogu Społecznego, bierze udział w konsultacjach i procesie legislacyjnym zarówno na etapie rządowym, jak i parlamentarnym.

Konfederacja Lewiatan