Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich, Poznań

Ministerstwo Rozwoju zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców „Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich".Spotkanie odbędzie się 14 grudnia br. o godzinie 11:00 w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym, ul. Rubież 46 H, 61-001 Poznań.

W trakcie spotkania przedstawimy Państwu:
- kompleksową ofertę wsparcia dla przedsiębiorców z Programu Inteligentny Rozwój na wszystkich etapach realizacji: od startupu, poprzez działalność badawczo-rozwojową, przygotowanie do wdrożenia, inwestycje produktowe, na działaniach powdrożeniowych kończąc,
- możliwości, jakie dają innowacyjnym firmom inne formy wsparcia (również finansowane z Funduszy Europejskich, m.in. Regionalny Program Operacyjny),
- korzyści płynące z innowacyjnego podejścia do biznesu oraz możliwości podejmowania innowacyjnych wyzwań,
- formy wsparcia partnerstwa pomiędzy biznesem a nauką.

Po spotkaniu będą mogli Państwo zasięgnąć bliższych informacji u ekspertów z instytucji zajmujących się bezpośrednio tematyką wsparcia dla przedsiębiorców.

Spotkanie jest organizowane we współpracy z: Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Polskim Funduszem Rozwoju, Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Stowarzyszeniem Top 500 Innovators, Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej oraz Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Serdecznie zapraszamy do rejestrowania się na spotkanie poprzez stronę internetową: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/firma-poznan

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.