Lewiatan na wysłuchaniu w Parlamencie Europejskim

Konfederacja Lewiatan na zaproszenie prof. D. Rosatiego bierze dziś udział w wysłuchaniu komisji IMCO (Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumenta) na forum parlamentu Europejskiego. Debata będzie dotyczyła pozataryfowych barier na rynku wewnętrznym UE. Zaprezentujemy trudności, na jakie napotykają polscy przedsiębiorcy w zakresie swobody przepływu towarów i współpracy transgranicznej (przypadek Muszynianki), swobody świadczenia usług  (MiLoG - płaca minimalna w Niemczech - utrudniająca działanie polskim firmom transportowym - oraz nadmierne kontrole firm zatrudniających pracowników delegowanych w sektorze budownictwa we Francji). Jednym z tematów będą także ograniczenia dotyczące reklamy aptek w Polsce, usług dentystycznych w Belgii oraz wymóg udziału farmaceutów we własności aptek na Węgrzech (bariery utrudniające działalność aptekom i ograniczające wybór pacjenta).