Lewiatan przygotował raport o rynku pracy

Wprowadzenie jednej umowy o pracę, uregulowania tzw. job-sharingu i określenie przejrzystych i prostych zasad rozwiązywania umowy o pracę - to niektóre z postulatów raportu przygotowanego przez Konfederację Lewiatan.

Raport połączony jest z rekomendacjami na rzecz poprawy funkcjonowania rynku pracy w Polsce. Jego postulaty mają być dyskutowane podczas Europejskiego Forum Nowych Idei, 28-30 września w Sopocie, które w tym roku ma podejmować najważniejsze tematy związane z rynkiem pracy.

Więcej szczegółów w raporcie