Pierwszy Salon Mediacji Gospodarczej w Warszawie

W stolicy zainaugurował działalność Salon Mediacji Gospodarczej. To wspólna inicjatywa Centrum Mediacji Lewiatan, Centrum Mediacji Gospodarczej przy KRRP oraz Centrum Mediacyjnego przy NRA.

Dla środowiska mediatorów gospodarczych to bardzo ważne wydarzenie. Salon będzie odbywał się raz na kwartał. - Ma stać się miejscem wymiany doświadczeń wszystkich uczestników procesu sądowego tj. sędziów, mediatorów, radców prawnych i adwokatów - mówi jego pomysłodawczyni, Małgorzata Miszkin-Wojciechowska, dyrektor Centrum Mediacji Lewiatan.

Uroczystego otwarcia Salonu dokonał Mariusz Haładyj, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.
- Spory gospodarcze to zjawisko o charakterze prawnym oraz ekonomicznym, natomiast sprawne działanie sądów w tej kwestii zależy od liczby spraw, które są przez sądy rozpatrywane. Dlatego odciążenie sądów od nadmiaru spraw jest decydujące w usprawnieniu ich funkcjonowania - powiedział Mariusz Haładyj.

Jego zdaniem mediacja zawiera potencjał gospodarczy i może być postrzegana jako szansa oraz emanacja wolności gospodarczej, dzięki temu, że spory między przedsiębiorcami mogą być rozwiązywane bez udziału sądów. Jej pozytywnym skutkiem jest także usprawnienie relacji między przedsiębiorcami.

Minister podkreślił, że ustawa o zmianie kpc w sprawie wspierania polubownych metod rozwiązywania sporów , która weszła w życie 1 stycznia 2016 r. jest jedynie bodźcem do zwiększenia skali prowadzenia mediacji. Kluczowa w tym procesie jest zmiana świadomości i zwiększenie wiedzy na temat mediacji. Uwiarygodnienie i rozpowszechnienie idei mediacji jest rolą sędziów oraz pełnomocników.

Konfederacja Lewiatan