Przedsiębiorcy potrzebują konkretów a nie Dnia Przedsiębiorcy

Posłowie PiS przygotowali projekt uchwały w sprawie ustanowienia dnia 21 czerwca Ogólnopolskim Dniem Przedsiębiorcy. Zdaniem Konfederacji Lewiatan przedsiębiorcy potrzebują dobrego prawa gospodarczego, prostego systemu podatkowego, nowoczesnego prawa pracy, a nie ogólnopolskiego dnia przedsiębiorcy.

Projektem uchwały zajmie się Komisja Gospodarki i Rozwoju na dzisiejszym posiedzeniu, 18 maja.

„Celem ustanowienia Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorcy jest docenienie pracy oraz wzmocnienie etosu przedsiębiorcy" napisali wnioskodawcy w uzasadnieniu. Poszerzenie wiedzy o przedsiębiorczości dzięki ustanowieniu Dnia Przedsiębiorcy ma zachęcić „do podejmowania działalności gospodarczej na własny rachunek ludzi młodych...". Celem jest także „poprawa i wzmocnienie współpracy między izbami gospodarczymi, władzami centralnymi, lokalnymi i mediami".
Przedsiębiorcy dziękują za chęć ich docenienia przez ustanowienie Dnia Przedsiębiorcy. Uważają jednak, że docenienie wagi działań przedsiębiorców i ich znaczenia dla gospodarki może być efektywne jedynie w wyniku tworzenia dobrego prawa gospodarczego, prostego, przejrzystego sytemu podatkowego, prawa pracy dostosowanego do rozwoju w świecie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, ograniczania kosztów administracyjnych. Generalnie - w wyniku polityki wewnętrznej i zewnętrznej sprzyjającej stabilności. Przedsiębiorcy potrzebują konkretów, a nie celebry. Tylko wtedy będzie mógł rozwijać się „...kreatywny charakter działań przedsiębiorców", a młodzi ludzie będą widzieć zachętę do podejmowania działalności na własny rachunek.

Nie potrzebujemy Dnia Przedsiębiorcy do „...integracji środowisk przedsiębiorców z całego kraju". W poniedziałek, 16 maja organizacje przedsiębiorców i pracodawców, w tym Konfederacja Lewiatan, reaktywowały Polską Radę Przedsiębiorczości, której jednym z celów jest udział w realizacji rządowego planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.

Nie potrzebujemy także Dnia Przedsiębiorcy do działalności charytatywnej, której ten dzień ma według wnioskodawców służyć. Ogromna część przedsiębiorstw to firmy odpowiedzialne społecznie, uwzględniające bez prawnego czy administracyjnego przymusu interesy społeczne, chroniące środowisko, uwzględniające w swojej działalności potrzeby różnych grup interesariuszy.
Dla przedsiębiorców dzień przedsiębiorcy jest 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. Prosimy zapytać o to rodziny przedsiębiorców, one to wiedzą najlepiej. Mamy też nadzieję, że 21 czerwca nie będzie dniem wolnym od pracy.

Konfederacja Lewiatan