Wizyta z komponentem gospodarczym MSZ w Kenii i Tanzanii

Ministerstwo Spraw Zagranicznych organizuje wizytę z komponentem gospodarczym w Republice Kenii oraz Zjednoczonej Republice Tanzanii  w dniach 14-22 lipca 2016 roku. Planowany jest udział szefa delegacji na szczeblu podsekretarza stanu. W imieniu kierownictwa Departamentu Współpracy Ekonomicznej MSZ zapraszamy Państwa do udziału w wizycie.

 

Do udziału zachęcamy zwłaszcza polskich przedsiębiorców z sektora  zielonych technologii (m.in. recyklingu), energetycznego (rozwiązania dla elektrowni, sieci przesyłowych, itd.), naftowo-gazowego, chemicznego, kosmetycznego i infrastruktury transportowej (m.in. budowa dróg, transport kolejowy).

Wstępny program wizyty przewiduje m.in. spotkania z przedstawicielami delegacji rządowych państw najsłabiej rozwiniętych biorącej udział w Konferencji UNCTAD, spotkania bilateralne w resortach kenijskich i tanzańskich  oraz z przedstawicielami organizacji międzynarodowych działających w tych krajach, a także udział w forach biznesowych.

AGENDA

FORMULARZ

OFERTA BILETÓW LOTNICZYCH
 

Seminarium przedwyjazdowe odbędzie się najprawdopodobniej 13 czerwca w godz. 12:00-14:00 w siedzibie MSZ (Al. J.Ch. Szucha 21, Warszawa). 

Prosimy o możliwie pilne przesyłanie potwierdzeń uczestnictwa w wizycie na adres e-mail (anna.maleta@msz.gov.pl, 22 523 86 63) , w terminie do 30 maja 2016. Proszę o nadsyłanie odpowiedzi wraz z wypełnionym formularzem.

Wstępne rezerwacje hotelowe, w rekomendowanych przez Ambasadę RP hotelach, ważne są tylko do 15 maja.