XIX edycja Konkursu Polski Produkt Przyszłości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza uczelnie do udziału w XIX edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości, objętego honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju.

Celem Konkursu jest promocja osiągnięć twórców innowacyjnych produktów, które mają szansę zaistnieć na rynku polskim i jest przeprowadzany w trzech kategoriach:

1.    produkt przyszłości jednostki naukowej,

2.    produkt przyszłości przedsiębiorcy,

3.    produkt przyszłości konsorcjum: jednostka naukowa-przedsiębiorca.

Zwycięzcy w Konkursie otrzymują statuetkę, dyplom, prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem „Polski Produkt Przyszłości" oraz wsparcie w promocji produktu. Oprócz w/w nagród, Organizator Konkursu przewiduje przyznanie nagród specjalnych:

·      za projekt zgłoszony przez firmę typu spin-off,

·      za projekt z branży ICT,

·      za projekt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych projektów.

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Portalu Innowacji www.ppp.pi.gov.pl; bezpośredni link: http://www.pi.gov.pl/PPP/chapter_95417.asp

Szczegółowe informacje nt. Konkursu udzielane są pod nr telefonu: 22 432 83 12 oraz mailowo: konkursppp@parp.gov.pl.

Wnioski konkursowe można składać w terminie: do 8 czerwca 2016 roku.