Konstytucja Biznesu - pakiet projektów

Premier Morawiecki 18 listopada 2016 r. przedstawił tzw. konstytucję biznesu, zapowiadając szereg ułatwień dla przedsiębiorców. Rządzący określili ten dokument jako przełomowy w relacjach przedsiębiorca-państwo. Wstępne analizy prowadzą jednak do wniosku, że nie wszystkie z zaproponowanych zmian stanowić będą wsparcie w prowadzeniu biznesu.

W skład Pakietu Morawieckiego wchodzą poniższe projekty:

 Projekt Osoba monitorująca proces legislacyjnyOpinia
 Projekt ustawy o uproszczeniach podatkowych dla przedsiębiorców Przemysław Pruszyński
 
 Projekt ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców Krzysztof Kajda 
 Projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz o Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców Krzysztof Kajda 
 Projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym Krzysztof Kajda 
 Projekt ustawy o uproszczeniu procedur wydatkowania funduszy UE Marzena Chmielewska  Opinia
 Projekt uchylenia ustawy o zasadach prowadzenia na terytorium PRL działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne Krzysztof Kajda 
 Projekt rozporządzenia RM - Podręcznik Liczenia Kosztów Regulacyjnych Krzysztof Kajda