Prezydium Rady Dialogu Społecznego

21 listopada br., podczas posiedzenia prezydium Rady Dialogu Społecznego partnerzy społeczni dyskutowali o najważniejszych wyzwaniach, które staną przez Radą w przyszłym roku.

Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, prezydent Konfederacji Lewiatan przedstawiła wizję współpracy w najbliższych miesiącach i priorytety, którymi Rada powinna się zająć.

Rozmawiano również o formule przeglądu funkcjonowania ustawy o RDS i ewentualnym wypracowaniu projektu jej nowelizacji, o idei wysłuchań publicznych, w tym wniosku Pracodawców RP w sprawie przeprowadzenia wysłuchania publicznego obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę.

Dyskutowano także o pomyśle przeprowadzenia debaty nt. reformy ochrony zdrowia.

Konfederacja Lewiatan