DYREKTYWA RADY w sprawie wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych - konsultacje

Ministerstwo Finansów w ramach przygotowywania stanowiska Rządu RP przekazało do zaopiniowania: Wniosek DYREKTYWA RADY w sprawie wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych COM(2016) 685 oraz Wniosek DYREKTYWA RADY w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych COM(2016) 683.

Wniosek DYREKTYWA RADY w sprawie wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych COM(2016) 685 

Wniosek DYREKTYWA RADY w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych COM(2016) 683

 

Proszę o zgłaszanie uwag lub zainteresowanie projektem zgodnie z pkt. 3 Zasad Konsultowania Aktów Prawnych, w terminie do 23 listopada br.