Nowa ustawa o VAT zwiększy ryzyko prowadzenia biznesu

Nowelizacja ustawy o VAT, która wejdzie w życie 1 stycznia 2017 roku prawdopodobnie znacząco wpłynie na sposób funkcjonowania przedsiębiorstw. Niektóre rozwiązania utrudnią działalność gospodarczą - uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.

- Motywem przewodnim zmian jest walka z oszustwami VAT czy szerzej uszczelnienie systemu. Niestety niektóre rozwiązania (np. znaczne ograniczenie możliwości stosowania deklaracji kwartalnych) oznaczają utrudnienia dla przedsiębiorstw. Wprowadzenie sankcji VAT zwiększy ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej - mówi Jerzy Martini, przewodniczący Grupy VAT Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Przedsiębiorcy powinni zwiększyć nacisk na zapobieganie powstawaniu nieprawidłowości w podatku VAT, gdyż błędy w tym zakresie staną się jeszcze bardziej kosztowne. Wiąże się to z koniecznością ponoszenia dodatkowych nakładów (koszty przeglądów podatkowych, dodatkowej pracy etc.).
Obawy budzi podwyższona do 100% sankcja nakładana w przypadkach faktur dokumentujących czynności, które nie zostały dokonane, wystawione przez podmiot nieistniejący czy gdy podają kwoty niezgodne z rzeczywistością. Mimo, że są to przypadki ekstremalne, to jednak niestety organy podatkowe bardzo często w sposób nieuzasadniony rozszerzają zakres takich przypadków.

Przykładowo, organy zamiast badać czy nabywca, który nabył towar od oszusta działał w dobrej wierze, będą próbowały obchodzić ten wymóg wynikający z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości i nadużywać sankcji, żeby wyciągnąć pieniądze od uczciwych przedsiębiorców, którzy nieświadomie dali się wciągnąć w transakcje z niewłaściwymi podmiotami.

- Z punktu widzenia przedsiębiorców zwalczanie oszustw VAT jest bardzo ważne. Niestety, trudno uniknąć obaw, że pod pretekstem walki z oszustwami nowe narzędzia pochodzące z nowelizacji ustawy o VAT będą nadużywane przez organy podatkowe wobec zwykłych, uczciwych przedsiębiorców - dodaje Jerzy Martini.
Konfederacja Lewiatan