Spotkanie władz i kluczowych członków Konfederacji Lewiatan

Od 18 do 20 listopada br. w hotelu Ossa, nieopodal Rawy Mazowieckiej odbyło się spotkanie władz i kluczowych członków Konfederacji Lewiatan.

W trakcie narady zorganizowano kilka interesujących debat, paneli, warsztatów w których udział wzięli szefowie największych firm, ekonomiści, komentatorzy, eurodeputowani.

Piątkowe spotkanie rozpoczęło się od otwartego posiedzenia Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, w trakcie którego Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan podsumowała 2016 rok i wskazała na najważniejsze wyzwania, które stoją przed organizacją w przyszłym roku, m.in. w kontekście prac Rady Dialogu Społecznego, której przez najbliższy rok będzie przewodniczyła szefowa Lewiatana. Członkowie Rady zapoznali się też z programem na 2017 rok oraz najważniejszymi planowanymi projektami.

Uroczyście powitano również nowe związki i firmy bezpośrednio zrzeszone w Lewiatanie od 2016 roku - Związek Pracodawców Firm Produkcyjnych, Związek Pracodawców Usług Rozwojowych i Szkoleniowych Lewiatan oraz Credit Suisse i Echo Investment.

W sesji „Przedsiębiorcy i ekonomiści o gospodarce w 2016 roku i perspektywach na 2017 rok udział wzięli Anna Holnicka-Szulc z Credit Suisse, Anna Pawlak-Kuliga z IKEA, Adam Rozwadowski z Enel Med, Jacek Siwiński z Veluxu i Paweł Smoleń z Erbudu. Wypowiedzi przedsiębiorców komentowali ekonomiści: Marta Petka-Zagajewska z Raiffeisen i Mateusz Szczurek z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.
Z wypowiedzi pracodawców wyłonił się zróżnicowany obraz gospodarki w tym roku. Z jednej strony dobrze radzą sobie firmy na rynku stolarki okiennej, czy sprzedające towary związane z wyposażeniem wnętrz. Z drugiej zaś w dołku znalazło się budownictwo komercyjne, chaos panuje w usługach medycznych, w stagnacji tkwi energetyka.

Ekonomiści nie widzą wielkich zagrożeń dla gospodarki w przyszłym roku. Ich zdaniem powinien być lepszy niż obecny. Problemy mogą się pojawić w kolejnych latach i dotyczyć nierównowagi w finansach publicznych.

W piątkowej debacie wieczornej uczestniczył Zbigniew Ćwiąkalski, były minister sprawiedliwości. W interesującym wystąpieniu wymienił wiele zmian w prawie, także gospodarczym, wprowadzanych przez rząd, które na pewno nie będą służyć budowie państwa prawa.

Drugi dzień spotkania władz i członków Lewiatana rozpoczął się od równoległych warsztatów tematycznych poświęconych: podatkom 2017 (prowadzili je Andrzej Nikończyk, Rafał Iniewski i Przemysław Pruszyński z Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan), ochronie danych osobowych ( Magdalena Piech z Lewiatana), wsparciu Infrastruktury B+R w PO Inteligentny Rozwój (Patrycja Zeszutek z Ministerstwa Rozwoju) oraz mediacjom gospodarczym Roman Rewald i Małgorzata Miszkin-Wojciechowska).

Przed sesją przedpołudniową Krzysztof Kajda z Lewiatana omówił projekt Konstytucji dla biznesu przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju. Sama sesja poświęcona była Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). A rozmawiali o niej Michał Boni, europoseł i Jerzy Hausner, ekonomista. Zdaniem Michała Boniego SOR nie odpowiada na wyzwania demograficzne, ze względnie prowincjonalnej Polski uczyni jeszcze bardziej prowincjonalny zakątek świata.
W realizację Strategii nie wierzy też Jerzy Hausner ponieważ kuleje koordynacja polityki gospodarczej, zagrożone jest bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, następuje centralizacja państwa, sytuacja w finansach publicznych uniemożliwi sfinansowanie wszystkich wydatków, zanika dialog społeczny, pogłębia się międzynarodowa izolacja Polski.

O zmianach w systemie ochrony zdrowia opowiadali Dobrawa Biadun i Maciej Piróg, eksperci Konfederacji Lewiatan. Ich zdaniem propozycje reformy służby zdrowia przedstawione przez Ministerstwo Zdrowia, m.in. likwidacja NFZ, wprowadzą wiele chaosu i jeszcze bardziej pogłębią problemy w ochronie zdrowia. Niekorzystne przepisy dotyczące aptek czy szpitali prywatnych są powszechnie krytykowane przez przedsiębiorców.

Duże zainteresowanie uczestników spotkania wzbudził pomysł wprowadzenia jednolitego podatku, który przedstawił Paweł Wojciechowski z ZUS, szef zespołu, który przygotował całą koncepcję. Czy jednolity podatek wejdzie teraz w życie zależy już tylko od polityków.

W czasie ostatniej sesji plenarnej dyskutowano o nastrojach społecznych w Polsce i na świecie. Jej uczestnikami byli Danuta Hubner, europosłanka, Lena Kolarska-Bobińska, była minister nauki, Radosław Markowski, socjolog, Andrzej Leder z PAN, Henryk Domański, socjolog i Aleksander Smolar z Fundacji Batorego. Dyskusję prowadziła Dorota Warakomska.

Zaproszeni goście byli zgodni, że zarówno w Polsce jak i w innych krajach mamy do czynienia z rewoltą wobec elit, chociaż jej przyczyny są różne w poszczególnych państwach.

Na zakończenie części merytorycznej spotkania nowe możliwości finansowania różnych przedsięwzięć przedstawili Michał Pietras z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Mateusz Szczurek z EBOiR.

Główną atrakcją kulturalnej części programu spotkania władz i kluczowych członków Lewiatana był występ zespołu Jacek Zawada & Dobra Zmiana.

Konfederacja Lewiatan