V Kongres Smart Metropolia w Gdańsku

23 i 24 listopada w AmberExpo w Gdańsku odbędzie się piąta edycja międzynarodowego Kongresu Smart Metropolia. Dwudniowy Kongres to spotkanie przedstawicieli administracji, nauki, biznesu i organizacji pozarządowych,  stanowiące międzynarodowe forum wymiany koncepcji i doświadczeń, związanych z funkcjonowaniem i problematyką obszarów metropolitalnych.

Tematem przewodnim wydarzenia jest „Otwartość i bezpieczeństwo". W jego trakcie uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać prelekcji wielu zagranicznych gości oraz ekspertów z całej Polski, którzy przedstawią swoje wystąpienia w trzech blokach tematycznych: Gospodarka Metropolii, Przestrzeń Metropolii i Społeczeństwo Metropolii. 

Głównym organizatorem Kongresu jest Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, apolityczne stowarzyszenie współtworzone przez 57 wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz starostów, wywodzących się z różnych środowisk politycznych, których jednoczy wspólne działanie na rzecz wzmocnienia konkurencyjności obszaru metropolitalnego oraz ułatwienia życia jego mieszkańcom.

Celem kongresu jest budowanie poparcia różnych środowisk na rzecz rozwiązań wspierających współpracę i koordynację działań w ramach obszarów metropolitalnych, a zarazem inicjowanie  dyskusji o sposobach czerpania maksymalnych korzyści z polskich metropolii przez miejscowości całego kraju.

- Smart Metropolia to forum dyskusji na temat mądrego rozwoju obszarów metropolitalnych. To debata na temat zarządzania obszarami będącymi i aspirującymi do bycia metropoliami - motorami wzrostu państw i regionów, źródłami i magnesami innowacji, przedsiębiorczości i kapitału, ale również miejscami o wyróżniającej ofercie czasu wolnego dla mieszkańców i osób je odwiedzających - mówi Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska i Prezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Udział w kongresie wezmą między innymi: prof. Saskia Sassen - współautorka najważniejszego rankingu światowych metropolii (GAWC), Paweł Chorąży - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Sebastian Chwałek - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spaw Wewnętrznych , prof. Witold Orłowski - główny doradca ekonomiczny PwC, Robert Biedroń - Prezydent Słupska, dr Jacek Karnowski - Prezydent Miasta Sopotu i Wiceprezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Program Kongresu Smart Metropolia dostępny na stronie: http://smartmetropolia.pl/