Zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - konsultacje

Minister Sprawiedliwości przekazał do konsultacji społecznych projekt  ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz projekt rozporządzenia do tej ustawy.

 

W ocenie Projektodawcy znowelizowana ustawa realizować ma następujące cele:

- skrócenie czasu rejestracji podmiotów gospodarczych

- ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej

- wzmocnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu

- zwiększenie efektywności i usprawnienie działania sądu rejestrowego

- wprowadzenie nowych technologii do funkcjonowania KRS

 

PROJEKT i UZASADNIENIE

 

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami i przesyłanie uwag do nich do 27 listopada 2016 r. na adres mailowy mgarbacz@konfederacjalewiatan.pl