Apel do posłów: nie osłabiajcie roli kobiet na rynku pracy

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu zmian w ustawie o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Nowe przepisy nie będą chronić pracowników tymczasowych, a jedynie ograniczą ich zatrudnianie, osłabią też pozycję kobiet na rynku pracy - uważa Konfederacja Lewiatan.

Pracodawcy szczególnie ubolewają nad faktem, że w projekcie nie znalazły się zmiany promujące zatrudnienie na podstawie umów o pracę w pracy tymczasowej (proponowane przez pracodawców rozwiązanie wydłużenia okresu zatrudnienia do 24 miesięcy w przypadku stosowania tylko i wyłącznie umów o pracę). Projekt uwzględnia za to szereg zmian, które w znacznym stopniu osłabiają atrakcyjność pracy tymczasowej, która przypomnijmy jest najlepiej chroniącą interesy pracownika formą elastycznego zatrudnienia. Szczególną uwagę pracodawcy zwracają na przepis dotyczący kobiet w ciąży - obowiązku wydłużenia umowy do dnia porodu w przypadku, kiedy termin zakończenia umowy przypadałby po 3 miesiącu ciąży. W trakcie rozmów w Radzie Dialogu Społecznego, strona pracodawców zgodziła się ze związkami zawodowymi, że istnieje konieczność lepszego zabezpieczenia interesów kobiet w ciąży i że obowiązek ten powinien przejąć na siebie system ubezpieczeń społecznych, jak ma to miejsce w europejskich systemach prawnych.

- Dodatkowe obciążenia nałożone na agencję osłabią i tak już trudną sytuację kobiet na rynku pracy. Ryzyko kosztowe związane z wprowadzeniem tego rozwiązania jest zbyt duże, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw: szacowany koszt to ok. 50-krotność miesięcznej marży agencji. Istnieje obawa, że w tym przypadku zatrudnienie kobiet niestety spadnie - komentuje Agnieszka Zielińska, kierownik Polskiego Forum HR.
Dodatkowo przerzucenie tego obowiązku bezpośrednio na agencję zatrudnienia burzy filary na których praca tymczasowa jest zbudowana. Zmiany w tym zakresie w całości przekreślą dotychczasową, wyraźnie wyartykułowaną w ustawie o zatrudnieniu pracowników tymczasowych zasadę oferowania pracy wyłącznie w przypadku posiadania na taką pracę zapotrzebowania.

- Praca tymczasowa jest szczególną formą zatrudnienia, w której agencja zatrudnia pracownika tymczasowego, który wykonuje swoje obowiązki na rzecz i pod nadzorem pracodawcy użytkownika. Zatrudnienie tymczasowe ma miejsce tylko w przypadku kiedy istnieje taka potrzeba po stronie pracodawcy użytkownika, agencja nie ma możliwości jednostronnego wydłużenia umowy z klientem - dodaje Robert Lisicki, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Wspólne stanowisko pracodawców

Konfederacja Lewiatan