BusinessEurope uruchamia pakiet informacyjny dla firm

Pakiet składa się z dwóch części: przewodnika "Jak rozumieć zgodność z prawem konkurencji" oraz opracowania "Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów dotyczących szkód antymonopolowych".

Przewodnik to „zestaw pierwszej pomocy" dla firm, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw. Zawiera podstawowe wytyczne w zakresie przestrzegania prawa konkurencji oraz zachęca do podejmowania działań w celu poprawy przestrzegania przepisów.

Opracowanie natomiast wskazuje sposoby na uniknięcie drogi sądowej w przypadku roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Jest to szczególnie ważne zarówno dla przedsiębiorców, jak i konsumentów.

Inicjatywa BusinessEurope to po pierwsze, wykazanie zaangażowania społeczności przedsiębiorców w przestrzeganie reguł konkurencji poprzez zachęcanie przedsiębiorców do podejmowania konkretnych kroków w zakresie zgodności z prawem konkurencji i dostarczenia im praktycznych narzędzi umożliwiających osiągnięcie tego celu. Po drugie, próba zmierzenia się z wyzwaniem jakim są wciąż występujące naruszenia oraz związane z nimi odszkodowania.

Przewodnik

Opracowanie

Zachęcamy do zapoznania się z pakietem informacyjnym:
https://www.businesseurope.eu/publications/renewed-approach-competition-law

Konfederacja Lewiatan